Jaunākā informācija datubāzēs (25.-29.08.2008.)

01.09.2008

Datubāzes sadaļa  Rūpniecība papildināti ar 2008. gada 2. ceturkšņa datiem par saražotās rūpniecības produkcijas realizāciju. 
Metodoloģija

Precizēti ceturkšņa dati datubāzes sadaļā Iekšzemes kopprodukts
Metodoloģija

Datubāzes sadaļā Sabiedriskā kārtība un tiesu sistēma papildināti 2007. gada dati par reģistrētiem noziedzīgiem nodarījumiem un noziedzības līmeni reģionos, republikas pilsētās un rajonos, kā arī par noziedzīgus nodarījumus izdarījušo personu sastāvu. 
Metodoloģija

Datubāzes sadaļa Mājsaimniecību budžets papildināta ar 2002., 2003., 2004. un 2007. gada datiem. 
Metodoloģija

Datubāzes sadaļā Cenas atjaunoti 2008. gada jūlija dati par ražotāju cenu indeksiem un papildināti dati ar šā gada 2. ceturkšņa datiem par importa un eksporta vienības vērtības indeksiem. 
Metodoloģija

Datubāzes sadaļa Iedzīvotāji papildināta ar 2008. gada jūlija datiem par iedzīvotāju skaitu un iedzīvotāju dabisko kustību, kā arī par iedzīvotāju starpvalstu migrāciju. 
Metodoloģija

Datubāzes sadaļa Darba samaksa papildināta ar jauniem 2004., 2005. gada datiem: par vidējo bruto darba samaksu mēnesī un apmaksātā stundā pa profesijām, īpašuma formām un pēc dzimuma, kā arī pa profesiju pamatgrupām un īpašuma formām reģionos. Papildināti arī šā gada jūlija dati par strādājošo vidējo un reālo darba samaksu. 
Metodoloģija

Datubāzes sadaļa Tirdzniecība un pakalpojumi papildināta ar šā gada jūlija datiem par kopējā apgrozījuma indeksiem pa uzņēmumu pamatdarbības veidiem, par automobiļu tirdzniecības un autodegvielas mazumtirdzniecības apgrozījumu, par mazumtirdzniecības un pakalpojumu uzņēmumu apgrozījumu. 
Metodoloģija

Datubāzes sadaļa Lauksaimniecība papildināta ar 2008. gada datiem par gaļas iepirkumu pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos. Šie dati un dati par piena iepirkumu papildināti ar metodoloģoju.
Metodoloģija par gaļas iepirkumu 
Metodoloģija par piena iepirkumu