Jaunākā informācija datubāzēs (25.-29.05.2009.)

01.06.2009

 

Datubāzē sadaļā Tirdzniecība un pakalpojumi ar 2008.gada datiem papildinātas tabulas par mazumtirdzniecības un ēdināšanas uzņēmumu tīklu (22-8.tabula) un veikalu sadalījumu pa veidiem, pēc tirdzniecības platības un strādājošo skaita (22-9., 22-10., 22-11. tabula).
Metodoloģija

Datubāzē sadaļāTūrisms ar šī gada marta datiem papildināta tabula par viesnīcu izmantošanas rādītājiem (20-5. tabula).
Savukārt ar 2009.gada 1.ceturkšņa datiem papildinātas tabulas par apkalpoto cilvēku skaitu viesnīcās un citās tūristu mītnēs (20-3), kā arī dati par ārvalstu viesu uzturēšanos viesnīcās un citās tūristu mītnēs (20-4. tabula).
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Cenas ar 2009.gada aprīļa datiem papildināta tabula par ražotāju cenu indeksiem rūpniecības nozarēs (7-7. tabula).
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Iedzīvotāji ar 2009.gada aprīļa un maija datiem papildinātas tabulas par iedzīvotāju skaitu un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenajiem rādītājiem, kā arī par iedzīvotāju starpvalstu migrāciju (4-1. un 4-2.tabula).
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Lauksaimniecība ar 2009.gada aprīļa datiem papildināta 15-3. tabula par piena iepirkumu, vidējo iepirkuma cenu un kvalitāti.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Tirdzniecība un pakalpojumiar 2009.gada aprīļa datiem papildinātas šādas tabulas:
22-1. Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi pa pamatdarbības veidiem pa mēnešiem
22-3. Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas pa pamatdarbības veidiem pa mēnešiem
22-5. Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas pa pamatdarbības veidiem pa mēnešiem
22-7. Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma indeksi pa uzņēmumu pamatdarbības veidiem pa mēnešiem
22-9. Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma pārmaiņas pa uzņēmumu pamatdarbības veidiem pa mēnešiem
22-11. Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma pārmaiņas pa uzņēmumu pamatdarbības veidiem pa mēnešiem.
Metodoloģija

Datubāzes sadaļā Darba samaksa papildinātas tabulas ar 2009.gada 1.ceturkšņa datiem (NACE 2.red.).
Papildināts arī šo tabulu sektoru dalījums (ir atsevišķi izdalītas budžeta iestādes, no kurām savukārt izceltas valsts budžeta iestādes un pašvaldību budžeta iestādes).
Sadaļa papildināta arī ar jaunu tabulu: 6-6. Strādājošo regulārā mēneša vidējā bruto samaksa pa darbības veidiem/ pa ceturkšņiem.
Metodoloģija

DATI PRECIZĒTI

Datubāzē sadaļā Tūrisms precizēti 2008.gada dati par viena Latvijas ceļotāja vidējiem izdevumiem diennaktī (20-1.tabula).
Metodoloģija