Jaunākā informācija datubāzēs (25.-27.06.2009.)

29.06.2009

Datubāzē sadaļāIedzīvotāji ar 2009.gada maija un jūnija datiem papildināti dati par iedzīvotāju skaitu un dabiskās kustības galvenajiem rādītājiem, kā arī iedzīvotāju starpvalstu migrāciju (4-1. un 4-2.tabula).
Metodoloģija

Datubāzē sadaļāIzglītība ar 2008.gada datiem papildināta 9-3. tabula par bērnu skaitu pirmsskolas izglītības iestādēs procentos no bērnu skaita 1–6 gadu vecumā.
Metodoloģija

DATI PRECIZĒTI

Datubāzē sadaļā Lopkopībaprecizēti 2008.gada dati par vilnu tabulā „LL08. Galveno lopkopības produktu ražošana”.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļāIzglītība precizēti dati tabulā 9-28. Ārvalstu studentu skaits Latvijas augstskolās”. Atsevišķi vairs netiek izdalīti dati par Holandi – tie pieskaitīti pie Nīderlandes.
Metodoloģija