Jaunākā informācija datubāzēs (24.10.-28.10.2011.)

31.10.2011

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Sep./2011

3.cet./2011

 Būvniecības izmaksu indeksi.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Okt./2011

Ekonomikas sentimenta indekss un konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Sep./2011

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji;

IE02. Iedzīvotāju starpvalstu migrācija.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

2010

NBG40. Nodarbinātības strukturālie rādītāji.

Nodarbinātība un bezdarbs -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Sep./2011

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas;

Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma indeksi un pārmaiņas.

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

Aug./2011

TU05. Viesnīcu izmantošanas rādītāji pa mēnešiem (%).

Tūrisms -mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

Sep./2011

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība -mēnešu/ceturkšņu dati

Sep./2011

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;
LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte.

Lopkopība -mēnešu ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Sep./2011
Aug./2011

 

EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš (milj. m3);
EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas);
EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas).

Enerģētika -mēnešu/ceturkšņu dati

2010

Energoresursu patēriņš mājsaimniecībās.

Energoresursu patēriņš mājsaimniecībās -1996., 2001., 2006., 2010.g. apsekojumu dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

3.cet/2005

Nodarbinātības un bezdarba rādītāji.

Nodarbinātība un bezdarbs -mēnešu/ceturkšņu dati

2005

Nodarbinātības un bezdarba rādītāji.

Nodarbinātība un bezdarbs -ikgadējie dati