Jaunākā informācija datubāzēs (24.09.-28.09.2012.)

01.10.2012

Dati atjaunoti


Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Augusts/2012

RC06. Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas sadalījumā pa objektiem pa mēnešiem;

RC07. Būvniecības izmaksu indeksi resursu pamatgrupās pa mēnešiem (2005=100);

RC101. Būvniecības izmaksu indekss kapitālai ceļa rekonstrukcijai un jaunbūvei.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Sept./2012

Konjunktūras rādītāji un konfidencionalitātes rādītāji  būvniecībā, pakalpojumu sektorā, apstrādes rūpniecībā un mazumtirdzniecībā, saimniecisko darbību ierobežojošie faktori.

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Augusts/2012

 

Jūlijs, Augusts/ 2012

IE01. Iedzīvotāju skats un dabiskās kustības galvenie rādītāji;

IE02. Starptautiskā ilgtermiņa migrācija pa mēnešiem.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Augusts/2012

Mazumtirdzniecības un automobiļu un motociklu tirdzniecības apgrozījuma pārmaiņas un indeksi;

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

Jūlijs/2012

TU05. Viesnīcu izmantošanas rādītāji pa mēnešiem (%).

Tūrisms -mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

Augusts/2012

LA052.  Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība -ikgadējie dati

Augusts/2012

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;

LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte.

Lopkopība -mēnešu ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Augusts/2012

 

 

 

Jūlijs/2012

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš (milj. kilovatstundas);

EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš (milj. m3);

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas).

Enerģētika -mēnešu/ceturkšņu dati

Precizēti dati
 

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

1. un 2.cet. /2012

IK111. Preču un pakalpojumu izlaide un starppatēriņš pa ceturkšņiem (NACE 2.red.) (tūkst. latu).

Iekšzemes kopprodukts - mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2001-2010

ISG03. Iedzīvotāju skaita izmaiņas un  tās ietekmējošie faktori.

ISG06. Vīriešu un sieviešu vecuma struktūra gada sākumā.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas -ikgadējie dati

Aprīlis, maijs /2012

DS14. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa sektoriem;

DS15.  Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem un dzimuma;

DS16. . Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa vecuma grupām.

Darba samaksa- mēnešu/ceturkšņu dati