Jaunākā informācija datubāzēs (24.08.–28.08.2015.)

31.08.2015

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Jūlijs/2015

Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2.cet./2015

Nefinanšu sektora komersantu dati.

Uzņēmējdarbības finanses - ceturkšņu dati

Augusts/2015

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2.cet./2015

 

 

Maijs/2015

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiem;

Strādājošo reālā darba samaksa;

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

2014

Patēriņa izdevumu sastāvs un struktūra.

Mājsaimniecību budžets -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

 

Jūlijs/2015

Jūnijs/2015

 

 

2.cet./2014

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas;

Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma pārmaiņas;

Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas pa ceturkšņiem, faktiskajās cenās;

Vairumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas pa ceturkšņiem, faktiskajās cenās.

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

Jūlijs/2015

RU25. Piena produkcijas ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Jūlijs/2015

 

 

Jūnijs/2015

 

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš;

EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš (milj. m3);

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas); 

EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas).

Enerģētika -mēnešu dati


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

2014 (galīgie dati)

ATG01. Eksports un imports pa valstu grupām (tūkst. euro)

ATG02. Eksports un imports pa valstīm un teritorijām (tūkst. euro)

Ārējā tirdzniecība -ikgadējie dati

2014 (galīgie dati)

ATG25. Eksports sadalījumā pa preču sadaļām un pēc uzņēmuma darbības veida (NACE 2. red.) 2014. gadā (tūkst. euro);

ATG26. Imports sadalījumā pa preču sadaļām un pēc uzņēmuma darbības veida (NACE 2. red.) 2014. gadā (tūkst. euro)

Ārējā tirdzniecība -sadalījumā pa preču sadaļām un pēc uzņēmuma darbības veida