Jaunākā informācija datubāzēs (24.07.–28.07.2017.)

31.07.2017

Dati atjaunoti


Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

1. aprīlis/2017

2016/2017

DRG03. Medījamo dzīvnieku skaits (uz 1.aprīli, tūkst.);

DRG04. Medību sezonā nomedītie dzīvnieki

Dabas resursi–ikgadējie dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Jūnijs/2017

2.cet/2017

Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas.

Ražotāju cenas–mēnešu/ceturkšņu dati

Jūlijs/2017

Konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji–mēnešu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI, UZŅĒMĒJDARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Jūnijs/2017

2.cet./2017

 

 

 

 

Maijs/2017

TI01. Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi pa mēnešiem, salīdzināmajās cenās (NACE 2.red.);

TI02. Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi pa ceturkšņiem, salīdzināmajās cenās (NACE 2.red.);

TI03. Mazumtirdzniecības uzņēmumu kopējais apgrozījums pa pamatdarbības veidiem pa mēnešiem, faktiskajās cenās, tūkst. euro;

TI04. Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas pa pamatdarbības veidiem pa mēnešiem;

TI05. Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas pa pamatdarbības veidiem pa ceturkšņiem;

TI06. Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma indeksi un pārmaiņas pa uzņēmumu pamatdarbības veidiem pa mēnešiem;

TI08. Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas pa uzņēmumu pamatdarbības veidiem pa mēnešiem, faktiskajās cenās (neizlīdzinātie dati);

TI10. Vairumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas pa uzņēmumu pamatdarbības veidiem pa mēnešiem, faktiskajās cenās (neizlīdzināti dati);

TI12. Izmitināšanas un ēdināšanas uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas pa mēnešiem.

Tirdzniecība un pakalpojumi–mēnešu/ceturkšņu dati

2016 (provizoriski dati)

RUG01. Saražotās rūpniecības produkcijas realizācija (PRODCOM klasifikācijas atsevišķu kodu grupu kopsavilkums);

RUG02. Saražotās rūpniecības produkcijas realizācija (PRODCOM klasifikācijas 10 zīmēs), (daudzums; tūkst. euro).

Rūpniecība–ikgadējie dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

2.cet./2017

ME0010. Ciršanas apliecinājumos uzrādītie plānotie ciršanas apjomi sadalījumā pa ciršu un īpašuma veidiem

Mežsaimniecība–ceturkšņu dati

2016

MSG02. Mežizstrādes apjomi sadalījumā pa īpašuma formām (tūkst. m³);

MSG03. Izcirstās platības un krājas;

MSG06. Kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas (EUR/m³ (bez PVN));

MSG09. Dabas aizsardzības meža platības (tūkst.ha);

MSG13. Meža ugunsgrēku cēloņi

MSG18. Izcirstās platības un krājas pa valdošajām koku sugām visos mežos.

Mežsaimniecība–ikgadējie dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Jūnijs/2017

 

 

Maijs/2017

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš;

EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš (milj. m3);

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas); 

EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas).

Enerģētika–mēnešu dati