Jaunākā informācija datubāzēs (24.05.-29.05.2010.)

31.05.2010
Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Apr/2010

Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs.

Cenas- mēnešu/ceturkšņu dati  

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Apr/2010

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji;
IE02. Iedzīvotāju starpvalstu migrācija.

Iedzīvotāji- mēnešu/ceturkšņu dati

2009

IE09. Vīriešu un sieviešu vecuma struktūra.

Iedzīvotāji- ikgadējie dati

2009

KU08. Kinofilmu ražošana (skaits);
KU09. Kinoteātros, kultūras un tautas namos izrādītās kinofilmas sadalījumā pa ražotājvalstīm;
KU11. TV un radio raidorganizāciju darbība;
KU12. Grāmatu un brošūru, žurnālu un laikrakstu izdošana;
KU13. Izdoto grāmatu un brošūru sadalījums pēc literatūras veidiem;
KU14. Izdoto grāmatu un brošūru sadalījums pēc valodām.

Kultūra- ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Apr/2010

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas;
Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma pārmaiņas.

Tirdzniecībaun pakalpojumi - mēnešu/ceturkšņu dati

1.cet/2010

Mar/2010

TU03. Apkalpoto cilvēku skaits viesnīcās un citās tūristu mītnēs;
TU04. Ārvalstu viesu uzturēšanās viesnīcās un citās tūristu mītnēs;
TU06. Viesnīcas un citas tūristu mītnes republikas pilsētās un novados;
TU05. Viesnīcu izmantošanas rādītāji (%);

Tūrisms - mēnešu/ceturkšņu dati 

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

2009

LI01. Lauksaimniecības produkcijas indeksi.

Lauksaimniecības vispārīgie rādītāji - ikgadējie dati

Apr/2010

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;
LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte.

Lopkopība - mēnešu ceturkšņu dati

2009

ZV01. Zivju nozveja un pārējo jūras produktu ieguve (tūkst. tonnu);
ZV02. Zivju nozveja un pārējo jūras produktu ieguve pa nozvejas rajoniem.

Zvejniecība- ikgadējie dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Apr/2010


Mar/2010

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš;
EN02. Dabas gāzes imports un patēriņš;
EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš;
EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš.

Enerģētika - mēnešu/ceturkšņu dati

Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2009

IZ17. Vispārizglītojošo skolu beigušo skaits (neieskaitot speciālās skolas un klases).

Izglītība- ikgadējie dati

2008

KU03. Publiskās bibliotēkas

Kultūra- ikgadējie dati