Jaunākā informācija datubāzēs (24.04.–28.04.2017.)

02.05.2017

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Marts/2017

1.cet./2017

RC01. Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs;

Būvniecības izmaksu indeksi.

Ražotāju cenas - mēnešu/ceturkšņu dati

Aprīlis/2017

Ekonomikas sentimenta indekss un konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji – mēnešu dati

 

DZĪVES APSTĀKĻI (EU-SILC apsekojums)

2016

Materiālā nenodrošinātība.

Materiālā nenodrošinātība: ikgadējie dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

Februāris/2017

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem.

Darba samaksa - mēnešu/ceturkšņu dati

1.cet./2017

SD01. Pensionāru skaits un vecuma pensijas vidējais apmērs.

Sociālā drošība - ceturkšņu dati

2016 (Ģimenes valsts pabalsts)

2016

SDG06. Valsts sociālo pabalstu vidējais apmērs (euro);

SDG07. Izdevumi valsts pabalstiem un pensijām (tūkst. euro).

Sociālā drošība - ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Marts/2017

1.cet./2017

 

 

Februāris/2017

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas;

Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma indeksi un pārmaiņas;

Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas;

Vairumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas,

Izmitināšanas un ēdināšanas uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas.

Tirdzniecība un pakalpojumi - mēnešu/ceturkšņu dati

 

STATISTIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS

2015

SRG071. Ekonomiski aktīvo uzņēmumu vietējo vienību skaits pēc galvenā darbības veida (NACE 2.red.).

Uzņēmumu skaits - ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

1.cet./2016

TR01. Reģistrēto automobiļu skaits ceturkšņa beigās;

TR02. Pirmoreiz reģistrēto automobiļu skaitsTR06. Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas Latvijas ostās (tūkst. t);

TR061. Ar jūras transportu nosūtītas un saņemtas kravas Latvijas ostās pa kravu veidiem (tūkst. t);

TR09. Lidostas -Rīga- darbība;

TR10. Iebraukuši un izbraukuši pasažieri ostās.

Transports - mēnešu/ceturkšņu dati

2016

TRG01. Satiksmes ceļu garums gada beigās (kilometros);

TRG011. Valsts un pašvaldību autoceļu garums un pašvaldību ielu garums statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados gada beigās (kilometros).

Transports - ikgadējie dati

2016

TUG08. Tūrisma komersantu darbības raksturojošie rādītāji;

TUG09. Tūrisma komersantu apkalpoto personu skaits pa valstīm;

TUG10. Tūrisma komersantu apkalpoto personu skaits Latvijas statistiskajos reģionos;

TUG11. Ārvalstu ceļotāju skaits sadalījumā pa valstīm (tūkstošos);

TUG12. Ārvalstu ceļotājus raksturojošie rādītāji;

TUG13. Ārvalstu vairākdienu ceļotājus raksturojošie rādītāji sadalījumā pa valstīm;

TUG14. Ārvalstu vairākdienu ceļotāju ceļojuma nolūks Latvijā sadalījumā pa valstīm (%;)

TUG15. Ārvalstu ceļotāji sadalījumā pēc ceļojuma nolūka (tūkstošos);

TUG16. Ārvalstu vairākdienu ceļotāju vidējie izdevumi diennaktī sadalījumā pēc vecuma grupas, apmešanās vietas tipa un izmantotā transporta veida (euro);

TUG17. Ārvalstu vairākdienu ceļotāji sadalījumā pēc dzimuma un pa vecuma grupām (%).

Tūrisms - ikgadējie dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

2016

AGG0010. Mēslojuma iestrāde un augsnes kaļķošana.

Agro-vides rādītāji - ikgadējie dati

Marts/2017

LI020. Piena un gaļas vidējā iepirkuma cena (euro/t).

Lauksaimniecības cenas un indeksi – mēnešu/ceturkšņu dati

2016

LIG01. Lauksaimniecības produkcijas indeksi (salīdzināmajās cenās);

LIG0112. Lauksaimniecības produktu cenas un cenu indeksi (EUR par 1 tonnu);

LIG0115. Lauksaimniecības produkcijas cenu indeksi (2010=100).

Lauksaimniecības cenas un indeksi - ikgadējie dati

Marts/2017

LA052. Graudu, pākšaugu, rapša iepirkums (tonnas).

Augkopība - mēnešu dati

2016

Augkopības rādītāji.

Augkopība - ikgadējie dati

Marts/2017

LL051. Nokauti lauksaimniecības dzīvnieki, iegūta gaļa kautuvēs (ieskaitot kaušanu kā pakalpojumu);

LL053. Piena iepirkums un iepirktā piena kvalitāte;

LL054. Piena produkcijas ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Lopkopība - mēnešu dati

2016

Lopkopības rādītāji.

Lopkopība - ikgadējie dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Marts/2017

 

 

Februāris/2017

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš;

EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš;

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš;

EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš.

Enerģētika - mēnešu dati

Izveidotas jaunas tabulas

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

2000-2016

2015-2017

LI010. Lauksaimniecības produkcijas ceturkšņa cenu indeksi (2010=100);

LI030. Graudu, pākšaugu, rapša vidējās iepirkuma cenas (euro/t).

Lauksaimniecības cenas un indeksi – mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAG619. Puķu, ogulāju, augļu un dekoratīvo koku un krūmu stādu pārdošana, tūkst. gab.

LAG620. Puķu, ogulāju, augļu un dekoratīvo koku un krūmu stādu audzēšanas platības, ha.

Augkopība - ikgadējie dati

2015-2016

LL050. Lopkopības produkcijas ražošana

Lopkopība - mēnešu dati