Jaunākā informācija datubāzēs (24.02.-28.02.2014.)

03.03.2014

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Janvāris/2014

4.cet./2013

Būvniecības izmaksu indeksi.

Eksporta un importa vienības vērtības indeksi un pārmaiņas.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Februāris/2014

Ekonomikas sentimenta indekss un konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

1967-1995

IDG10. Dzīvi dzimušie pēc dzimuma statistiskajos reģionos un republikas pilsētās.

Iedzīvotāji: dzimstība -ikgadējie dati

1967-1995

IMG04. Mirušie pēc dzimuma statistiskajos reģionos un republikas pilsētās.

Iedzīvotāji: mirstība -ikgadējie dati

4.cet./2013

 

Novembris/2013

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiem;

Strādājošo reālā darba samaksa;

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa sektoriem, pa vecuma grupām un dzimumiem.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

2013

SKG17. Ugunsgrēku skaits un to sekas.

Likumpārkāpumi un tiesu sistēma -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

4.cet./2013

Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma indeksi;
Vairumtirdzniecības uzņēmumu ceturkšņu apgrozījuma indeksi.

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

2013

BUG05. Būvniecības produkcijas indeksi, NACE 2. red. klasifikācijas kods F (procentos pret iepriekšējo gadu, salīdzināmajās cenās).

Būvniecība -ikgadējie dati

2013

MAG055. Izdoto būvatļauju skaits ēku būvniecībai statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados;

MAG056. Ekspluatācijā pieņemto jaunuzbūvēto viena dzīvokļa māju skaits statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados.

Mājokļi -ikgadējie dati

 

STATISTIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS

4.cet./2013

 

 

Decembris/2013

TU03. Apkalpoto cilvēku skaits viesnīcās un citās tūristu mītnēs;

TU04. Ārvalstu viesu uzturēšanās viesnīcās un citās tūristu mītnēs;

TU06. Viesnīcas un citas tūristu mītnes republikas pilsētās un novados;

TU05. Viesnīcu izmantošanas rādītāji.

Tūrisms -mēnešu/ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Janvāris/2014

 

 

Decembris/2013

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš (milj. kilovatstundas);

EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš (milj. m3);

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas); 

EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas).

Enerģētika -mēnešu/ceturkšņu dati


Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

1996-2012

IDG101. Dzīvi dzimušie pēc dzimuma novados.

Iedzīvotāji: dzimstība -ikgadējie dati

1996-2012

IMG042.Mirušie pēc dzimuma novados.

Iedzīvotāji: mirstība -ikgadējie dati

1994-2012

ILG056. Noslēgtās laulības reģionos un republikas pilsētās pēc laulībā stājušos vecuma (pēc līgavaiņa dzīvesvietas).

Iedzīvotāji: noslēgtās un šķirtās laulības -ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2011

SDG14. Aprūpe mājās gada beigās.

Sociālā drošība -  ikgadējie dati