Jaunākā informācija datubāzēs (24.01.-28.01.2011.)

31.01.2011

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Dec./2010
4.cet./2010

Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2010

Būvniecības izmaksu indeksi.

Ražotāju cenas -ikgadējie dati

Jan./2011

Ekonomikas sentimenta indekss un konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Dec./2010

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji;
IE02. Iedzīvotāju starpvalstu migrācija.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Dec/2010

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas;

Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma pārmaiņas.

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

2010

TI05. Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi pa pamatdarbības veidiem;

TI06. Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma indeksi pa uzņēmumu pamatdarbības veidiem.

Tirdzniecība un pakalpojumi -ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

Nov./2010

TU05. Viesnīcu izmantošanas rādītāji pa mēnešiem (%).

Tūrisms -mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

Dec./2010

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība -mēnešu/ceturkšņu dati

Dec./2010

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;

LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte

Lopkopība -mēnešu ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Dec./2010

 

Nov./2010

 

 

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš;

EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš;

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš;

EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš.

Enerģētika -mēnešu/ceturkšņu dati