Jaunākā informācija datubāzēs (24. - 28.11.2008.)

01.12.2008

Datubāzē sadaļā Iekšzemes kopprodukts precizēti 2008. gada 1. ceturkšņa dati par iekšzemes kopprodukta un nacionālā ienākuma saistību.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Būvniecība papildināti š.g. 3. ceturkšņa dati šādām tabulām:
17 – 1. Būvniecības produkcija;
17 – 2. Būvniecības produkcijas, ēku un inženierbūvju būvniecības indeksi;
17 – 3. Jaunie pasūtījumi būvniecībā;
17 – 4. Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms pa būvniecības darbu veidiem un īpašuma formām;
17 – 5. Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarba apjoma izmaiņas pa īpašuma formām;
17 – 6. Dzīvojamo, nedzīvojamo ēku un inženierbūvju būvniecība un remonts;
17 – 7. Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoma izmaiņas pa ēku veidiem;
17 – 8. Ārpus Latvijas Republikas veikto būvdarbu apjoms;
17 – 9. Ārvalstu būvnieku veiktais būvdarbu apjoms Latvijas Republikā;
17 – 10. Būvorganizāciju veikto būvdarbu izpilde Latvijas reģionos.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Investīcijas papildināti 2007. gada dati par nefinanšu investīcijām.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Enerģētika papildināti š.g. septembra dati.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Informācijas tehnoloģijas papildināti 2007. gada dati par informācijas komunikāciju tehnoloģiju sektora uzņēmumu skaitu, nodarbināto skaitu šajos uzņēmumos,to apgrozījumu, personāla izmaksām un pievienoto vērtību.
Metodoloģija

Datubāzes sadaļa Iedzīvotāji papildināta ar š. g. oktobra datiem par iedzīvotāju skaitu un iedzīvotāju dabiskās kustības rādītājiem un iedzīvotāju starpvalstu migrāciju.
Metodoloģija

Datubāzes sadaļā Cenas papildināti š. g. 3. ceturkšņa dati par importa un eksporta vienības vērtības indeksiem, kā arī š. g. oktobra dati par ražotāju cenu indeksiem.
Metodoloģija

Datubāzes sadaļā Lākenas indikatori papildināti ar 2007. gada datiem.
Metodoloģija

Datub;azes sadaļā Darba samaksa papildināti š. g. septembra un 3. ceturkšņa dati.
Metodoloģija

Datubāzes sadaļā Tirdzniecība un pakalpojumi papildināti š. g. oktobra dati:
22 – 1. Kopējš apgrozījuma indeksi pa uzņēmumu pamatdarbības veidiem;
22 – 3. Automobiļu tirdzniecības un autodegvielas mazumtirdzniecības apgrozījums;
22 – 5. Mazumtirdzniecības apgrozījums;
22 – 7. Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma indeksi;
22 – 8. Vairumtirdzniecības uzņēmumu ceturkšņu apgrozījuma indeksi.
Metodoloģija