Jaunākā informācija datubāzēs (24.-28.08.2009.)

31.08.2009

Datubāzes sadaļā „Tūrisms” ar 2009.gada jūnija un 2.ceturkšņa datiem papildinātas tabulas par viesnīcu izmantošanu.
Metodoloģija

Datubāzes sadaļa „Cenas” ar 2009.g. 2.cet. datiem papildinātas tabulas par eksporta un importavienības vērtības indeksiem.
Metodoloģija

Sadaļās  ”Būvniecība”, „Tirdzniecība un pakalpojumi” un „Rūpniecība” ar 2007.gada datiem papildinātas tabulas par uzņēmējdarbības rādītājiem (apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība u.c.).

Datubāzes sadaļa „Enerģētika” papildināta ar 2009.gada jūnija datiem.

Datubāzes sadaļa „Iedzīvotāji” papildināta ar 2009.gada jūlija un augusta datiem.
Metodoloģija

Datubāzes sadaļa „Tirdzniecība un pakalpojumi” papildināta ar 2009.gada jūlija datiem.

Dati precizēti

Datubāzes sadaļā „Būvniecība”  tabulā "17-8. Ārvalstu būvnieku veiktais būvdarbu apjoms Latvijas republikā pa ceturkšņiem" precizēti 2009.gada 1.ceturkšņa dati.
Metodoloģija

Datubāzes sadaļā „Tūrisms”  tabulā "20-8. Viesnīcas un citas tūristu mītnes" precizēti dati par 2006.gadu.
Metodoloģija

Datubāzes sadaļā „Iedzīvotāji”  tabulā "4-24. Atsevišķu tautību iedzīvotāju dzimstība, mirstība un dabiskais pieaugums" precizēti dati par 2007.gadu.
Metodoloģija