Jaunākā informācija datubāzēs (23.10.–27.10.2017.)

30.10.2017

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Septembris/2017

3.cet./2017

Būvniecības izmaksu indeksi.

Ražotāju cenas–mēnešu/ceturkšņu dati

Oktobris/2017

Konjunktūras rādītāji būvniecībā, rūpniecībā, mazumtirdzniecībā un pakalpojumu sektorā.

Konjunktūras rādītāji–mēnešu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

3.ceturksnis/2017

ME0010. Ciršanas apliecinājumos uzrādītie plānotie ciršanas apjomi sadalījumā pa ciršu un īpašuma veidiem.

Mežsaimniecība–ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Septembris/2017

 

Augusts/2017

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš (milj. kilovatstundas);

EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš (milj. m3);

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas);

EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas).

Enerģētika–mēnešu dati