Jaunākā informācija datubāzēs (23.07.-27.07.2012.)

30.07.2012

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

2011

DR03. Medījamo dzīvnieku skaits;

DR04. Medību sezonā nomedītie dzīvnieki.

Dabas resursi - ikgadējie dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Jūnijs/2012

Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Jūlijs/2012

Ekonomikas sentimenta indekss un konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Jūnijs/2012

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

2011

IBG01. Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācija;

IBG02. Starptautiskā ilgtermiņa migrācija pa valstīm;

IBG04. Ilgtermiņa migrantu vecuma un dzimuma struktūra.

Iedzīvotāji: migrācija -ikgadējie dati

Aprīlis/2012

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem un dzimuma, vecuma grupām, pa sektoriem.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

Maijs/2012

 

TU05. Viesnīcu izmantošanas rādītāji.

Tūrisms -mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

Jūnijs/2012

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība -mēnešu/ceturkšņu dati

Jūnijs/2012

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;

LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte

Lopkopība -mēnešu ceturkšņu dati

2011

MSG04. Mežu atjaunošana (ha).

Mežsaimniecība -ikgadējie dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Jūnijs/2012

 

 

Maijs/2012

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš;

EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš (milj. m3);

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas); 

EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas).

Enerģētika -mēnešu/ceturkšņu datiPrecizēti dati

 

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

2011

MSG02. Mežizstrādes apjomi sadalījumā pa īpašuma formām (tūkst. m³).

MSG03. Izcirstās platības un krājas.

Mežsaimniecība -ikgadējie dati