Jaunākā informācija datubāzēs (23.05.–27.05.2016.)

30.05.2016

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Aprīlis/2016

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;

GZ02. Gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³).

Ģeogrāfiskās ziņas –mēnešu dati

Aprīlis/2016

GZG07. Mēneša vidējā gaisa temperatūra Latvijā.

Ģeogrāfiskās ziņas -ikgadējie dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Aprīlis/2016

Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs.

Būvniecības izmaksu indeksi.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Maijs/2016

Konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

 

IEDZĪVOTĀJI

2015

2016 (perioda sākumā)

ISG021. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dzimuma gada sākumā;

ISG03. Iedzīvotāju skaita izmaiņas un tās ietekmējošie faktori;

ISG031. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits un to ietekmējošie faktori pēc dzimuma;

ISG032. Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas statistiskajos reģionos;

ISG06. Vīriešu un sieviešu vecuma struktūra gada sākumā;

ISG07. Pastāvīgo iedzīvotāju etniskais sastāvs gada sākumā;

ISG12. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados gada sākumā;

ISG13. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dzimuma statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados gada sākumā;

ISG14. Gada vidējais pastāvīgo iedzīvotāju skaits statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados;

ISG15. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits novadu pilsētās gada sākumāisg17. vīriešu un sieviešu vecuma struktūra statistiskajos reģionos gada sākumā;

ISVG01. Iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji;

ISVG03. Iedzīvotāju skaita izmaiņas un tās ietekmējošie faktori statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados;

ISVG031. Iedzīvotāju skaita izmaiņas un tās ietekmējošie faktori novados.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas -ikgadējie dati

2015

IDG01. Dzimušo skaits pēc dzimuma.

Iedzīvotāji: dzimstība -ikgadējie dati

2015

IMG01. Mirušie pēc dzimuma un vecuma.

Iedzīvotāji: mirstība -ikgadējie dati

2015

IBG01. Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācija.

Iedzīvotāji: migrācija -ikgadējie dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

Februāris/2016

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2010–2015 (novadi; seguma veidi)

TRG011. Valsts un pašvaldību autoceļu garums un pašvaldību ielu garums statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados gada beigās (kilometros).

Transports -ikgadējie dati

Marts/2016

1.cet./2016

TU01. Viesnīcu izmantošanas rādītāji pa mēnešiem (%);

TU02. Viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpoto personu skaits un pavadītās naktis pa mēnešiem;

TU03. Viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpoto personu skaits un pavadītās naktis pa ceturkšņiem;

TU04. Ārvalstu viesu uzturēšanās viesnīcās un citās tūristu mītnēs;

TU05. Viesnīcas un citas tūristu mītnes republikas pilsētās un novados pa ceturkšņiem.

Tūrisms -mēnešu/ceturkšņu dati

2015

TUG06. Lauku tūrisma mītņu raksturojošie rādītāji;

TUG07. Lauku tūrisma mītņu raksturojošie rādītāji sadalījumā pa reģioniem.

Tūrisms -ikgadējie dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Aprīlis/2016

 

Marts/2016

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš.

EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš (milj. m3);

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas); 

EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas).

Enerģētika -mēnešu dati


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

2014

LIG0115. Lauksaimniecības produkcijas cenu indeksi (2010=100).

Lauksaimniecības vispārīgie rādītāji -ikgadējie dati