Jaunākā informācija datubāzēs (23.05.-27.05.2011.)

30.05.2011

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Apr./2011

Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Apr./2011

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji;

IE02. Iedzīvotāju starpvalstu migrācija.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

2006-2009

II08. Mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi pēc mājsaimniecības tipa.

Iedzīvotāju ieņēmumi- ikgadējie dati

2009

NI01. Vidējais rīcībā esošais ienākums uz vienu ekvivalento patērētāju;
NI06. Nabadzības riska indekss pēc apdzīvotās platības īpašumtiesību statusa, iedzīvotāju dzimuma un vecuma.

Monetārās nabadzības un ienākumu nevienlīdzības indikatori -ikgadējie dati

2010

Notiesāto personu skaits.

Sabiedriskā kārtība un tiesu sistēma -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

1.cet./2011


 

Mar./2011

TU03. Apkalpoto cilvēku skaits viesnīcās un citās tūristu mītnēs;

TU04. Ārvalstu viesu uzturēšanās viesnīcās un citās tūristu mītnēs;

TU06. Viesnīcas un citas tūristu mītnes republikas pilsētās un novados;

TU05. Viesnīcu izmantošanas rādītāji.

Tūrisms -mēnešu/ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Apr./2011

Mar./2011

 

EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš (milj. m3);

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas); 

EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas).

Enerģētika -mēnešu/ceturkšņu dati

Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

1.cet./2011

IE03. Iedzīvotāju skaits un galvenie demogrāfiskie rādītāji statistiskajos reģionos un republikas pilsētās.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2009

Mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi.

Iedzīvotāju ieņēmumi- ikgadējie dati

2009

Nabadzības riska slieksnis;

Nabadzības riska indekss;

Relatīvā mediānas nabadzības riska plaisa.

Monetārās nabadzības un ienākumu nevienlīdzības indikatori -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

3.cet./2010

BU05. Dzīvojamo, nedzīvojamo ēku un inženierbūvju būvniecība un remonts.

Būvniecība -mēnešu/ceturkšņu dati