Jaunākā informācija datubāzēs (23.04.-28.04.2012.)

02.05.2012

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Mar./2012

Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecībā;

Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Apr./2011

Ekonomikas sentimenta indekss un konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Jan./2012

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem un dzimuma, vecuma grupām, pa sektoriem.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

Mar./2012

Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

1.cet/2012

Pensionāru skaits un vecuma pensijas vidējais apmērs.

Sociālā drošība - mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Mar./2012

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas;

Automobiļu un motociklu tirdzniecības kopējā apgrozījuma pārmaiņas.

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

Mar./2012

1.cet./2012

TR01. Reģistrēto automobiļu skaits mēneša sākumā;

TR02. Pirmoreiz reģistrēto automobiļu skaits;

TR06. Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas Latvijas ostās;

TR09. Lidostas „Rīga” darbība;

TR10. Izbraukuši un iebraukuši pasažieri Rīgas ostā.

Transports -mēnešu/ceturkšņu dati

2011

Transportlīdzekļi skaits;

Reģistrēto automobiļu skaits un sadalījums.

Transports - ikgadējie dati

4.cet./2011

Feb./2012

TU01. Latvijas iedzīvotāju ceļojumi pa Latviju (tūkstošos).

TU05. Viesnīcu izmantošanas rādītāji.

Tūrisms -mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

Mar./2012

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība -mēnešu/ceturkšņu dati

2011

Lauksaimniecības kultūru sējumu platība; ražība un kopraža;

Augkopības produktu ražošana uz vienu iedzīvotāju;

Visu veidu saimniecības pēc graudaugu ražības;

Saimniecību grupējums pēc kartupeļu ražības;

Lopbarības kultūru kopraža un ražība;

Augļu koku un ogulāju stādījumi;

Siltumnīcu platības un produkcija.

Augkopība -ikgadējie dati

Mar./2012

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;

LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma

Lopkopība -mēnešu ceturkšņu dati

2011

Galveno lopkopības produktu ražošana;

Lopkopības produktu ražošana statistiskajos reģionos;

Lopkopības intensitāte;

Lauksaimniecības dzīvnieku skaits;

Gaļas ražošana pa veidiem;

Visu veidu saimniecību grupējums pēc liellopu un cūku skaita.

Lopkopība -ikgadējie dati

2011

MSG03. Izcirstās platības un krājas.

Mežsaimniecība -ikgadējie dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIK

Mar./2012

 

 

Feb./2012

 

 

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš;

EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš;

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš;

EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš.

Enerģētika -mēnešu/ceturkšņu dati

 

Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2011

SDG07. Izdevumi valsts pabalstiem un pensijām (tūkst. latu).

Sociālā drošība -  ikgadējie dati