Jaunākā informācija datubāzēs (23.04.–27.04.2018.)

02.05.2018

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Marts/2017

1.cet./2017

Būvniecības izmaksu indeksi.

Ražotāju cenas–mēnešu/ceturkšņu dati

Aprīlis/2017

Konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji–mēnešu dati

 

IEDZĪVOTĀJI

2017

Materiālā nenodrošinātība.

Materiālā nenodrošinātībaikgadējie dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

Februāris/2018

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem.

Darba samaksa–mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI, UZŅĒMĒJDARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Marts/2018

1.cet./2018

Februāris/2018

Mazumtirdzniecības apgrozījums un apgrozījuma indeksi un pārmaiņas;

Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas;

Vairumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas;

Automobiļu un motociklu tirdzniecības apgrozījuma indeksi un pārmaiņas;

Izmitināšanas un ēdināšanas uzņēmumu apgrozījums.

Tirdzniecība un pakalpojumi–mēnešu/ceturkšņu dati

 

STATISTIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS

2016

SRG071. Ekonomiski aktīvo uzņēmumu vietējo vienību skaits pēc galvenā darbības veida (NACE 2.red.).

Uzņēmumu skaits–ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

1.cet./2018

TR01. Reģistrēto automobiļu skaits ceturkšņa beigās;

TR02. Pirmoreiz reģistrēto automobiļu skaits;

TR059. Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas Latvijas ostās pa mēnešiem (tūkst. t);

TR06. Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas Latvijas ostās pa ceturkšņiem (tūkst. t);

TR061. Ar jūras transportu nosūtītas un saņemtas kravas Latvijas ostās pa kravu veidiem (tūkst. t);

TR09. Lidostas -Rīga- darbība;

TR10. Iebraukuši un izbraukuši pasažieri ostās.

Transports–mēnešu/ceturkšņu dati

2017

TRG01. Satiksmes ceļu garums gada beigās (kilometros);

TRG011. Valsts un pašvaldību autoceļu garums un pašvaldību ielu garums statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados gada beigās (kilometros).

Transports–ikgadējie dati

2017

TUG08. Tūrisma komersantu darbības raksturojošie rādītāji;

TUG09. Tūrisma komersantu apkalpoto personu skaits pa valstīm;

TUG10. Tūrisma komersantu apkalpoto personu skaits Latvijas statistiskajos reģionos;

TUG11. Ārvalstu ceļotāju skaits sadalījumā pa valstīm (tūkstošos);

TUG12. Ārvalstu ceļotājus raksturojošie rādītāji;

TUG13. Ārvalstu vairākdienu ceļotājus raksturojošie rādītāji sadalījumā pa valstīm;

TUG14. Ārvalstu vairākdienu ceļotāju ceļojuma nolūks Latvijā sadalījumā pa valstīm (%);

TUG15. Ārvalstu ceļotāji sadalījumā pēc ceļojuma nolūka (tūkstošos);

TUG16. Ārvalstu vairākdienu ceļotāju vidējie izdevumi diennaktī sadalījumā pēc vecuma grupas, apmešanās vietas tipa un izmantotā transporta veida (euro);

TUG17. Ārvalstu vairākdienu ceļotāji sadalījumā pēc dzimuma un pa vecuma grupām (%).

Tūrisms–ikgadējie dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

2017

AGG0010. Mēslojuma iestrāde un augsnes kaļķošana;

AGG0020. Minerālmēslojuma iestrāde lauksaimniecības kultūrām (pārrēķinot 100% augu barības vielās).

Agro-vides rādītāji–ikgadējie dati

2017

Augkopības rādītāji.

Augkopība–ikgadējie dati

2017

LIG01. Lauksaimniecības produkcijas indeksi (salīdzināmajās cenās);

LIG0112. Lauksaimniecības produktu cenas un cenu indeksi;

LIG0115. Lauksaimniecības produkcijas cenu indeksi;

LIG015. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas cena statistiskajos reģionos (EUR par ha)

Lauksaimniecības cenas un cenu indeksi –ikgadējie dati

2017

Lopkopības rādītāji.

Lopkopība–ikgadējie dati

Marts/2018

1.cet./2018

LI020. Piena un gaļas vidējā iepirkuma cena (euro/t);

LI030. Graudu, pākšaugu, rapša vidējās iepirkuma cenas (euro/t).

Lauksaimniecības cenas un cenu indeksi –mēnešu/ceturkšņu dati

Marts/2018

LL051. Nokauti lauksaimniecības dzīvnieki, iegūta gaļa kautuvēs (ieskaitot kaušanu kā pakalpojumu);

LL053. Piena iepirkums un iepirktā piena kvalitāte;

LL054. Piena produkcijas ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Lopkopība–mēnešu/ceturkšņu dati

1.cet./2018

LA052. Graudu, pākšaugu, rapša iepirkums (tonnas).

Augkopība–ceturkšņu dati

1.cet./2018

ME0010. Ciršanas apliecinājumos uzrādītie plānotie ciršanas apjomi sadalījumā pa ciršu un īpašuma veidiem

Mežsaimniecība–ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Marts/2018

 

Februāris/2018

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš;

EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš;

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš;

EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš.

Enerģētika–mēnešu dati

 

Izveidotas jaunas tabulas

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

2015-2018

DS25. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc mēneša bruto darba ienākumiem pa darbības veidiem.

 

Darba samaksa–mēnešu/ceturkšņu dati

2015-2017

DSG16. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc mēneša bruto darba ienākumiem pa darbības veidiem vidēji gadā.

Darba samaksa–ikgadējie dati

 

Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2017

TR11. Ceļu satiksmes negadījumi.

Transports–mēnešu/ceturkšņu dati