Jaunākā informācija datubāzēs (23.03.-27.03.2015.)

30.03.2015

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

4.cet./2014

PC08. Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indekss (2010=100)

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Februāris/2015

Būvniecības izmaksu indeksi.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2014

IKG10_09. Pievienotās vērtības indeksi pa darbības veidiem (procentos pret iepriekšējo gadu).

Iekšzemes kopprodukts -ikgadējie dati

Marts/2015

Konjunktūras rādītāji būvniecībā, rūpniecībā, mazumtirdzniecībā un pakalpojumu sektorā.

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Decembris/2014

DS14. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa sektoriem;

DS15.  Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem un dzimuma;

DS16. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa vecuma grupām.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

Janvāris/2015

TU05. Viesnīcu izmantošanas rādītāji pa mēnešiem (%).

Tūrisms -mēnešu/ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

2014 (provizoriski dati)

ATG25. Eksports sadalījumā pa preču sadaļām un pēc uzņēmuma darbības veida (NACE 2. red.) (tūkst. euro);

ATG26. Imports sadalījumā pa preču sadaļām un pēc uzņēmuma darbības veida (NACE 2. red.) (tūkst. euro)

Ārējā tirdzniecība -ikgadējie dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Februāris/2015

 

Janvāris/2015

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš (milj. kilovatstundas);

EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš (milj. m3);

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas); 

EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas).

Enerģētika -mēnešu dati


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2014

Iekšzemes kopprodukta rādītāji.

Iekšzemes kopprodukts -ceturkšņu dati

2014

Iekšzemes kopprodukta rādītāji.

Iekšzemes kopprodukts -ikgadējie dati