Jaunākā informācija datubāzēs (23.02.–27.02.2015.)

02.03.2015

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Janvāris/2014

 

Būvniecības izmaksu indeksi.

Ražotāju cenas - mēnešu/ceturkšņu dati

2014

RC121. Importa vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA 2008 iedaļām un nodaļām;

RC111. Eksporta vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA 2008 iedaļām un nodaļām

Ražotāju cenas - ikgadējie dati

4.cet./2014

UF01. Līzinga un faktoringa portfelis (tūkst. euro);

UF021. Finanšu līzinga portfeļa sadalījums pēc līzinga ņēmēju institucionālā sektora (EKS 2010) perioda beigās (tūkst. euro);

UF031. Finanšu līzinga portfeļa sadalījums nefinanšu komersantiem pa darbības veidiem (NACE 2.red.) perioda beigās (tūkst. euro).

Uzņēmējdarbības finanses - ceturkšņu dati

4.cet./2014

Iekšzemes kopprodukta rādītāji.

Iekšzemes kopprodukts - ceturkšņu dati

2014

Iekšzemes kopprodukta rādītāji.

Iekšzemes kopprodukts - ikgadējie dati

Februāris/2015

Ekonomikas sentimenta indekss un konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori;

Konjunktūras rādītāji;

Jaudas izmantošana apstrādes rūpniecībā.

Konjunktūras rādītāji – mēnešu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

4.cet./2014

 

 

Novembris/2014

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiem;

Strādājošo reālā darba samaksa;

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa sektoriem, pa vecuma grupām un dzimumiem.

Darba samaksa - mēnešu/ceturkšņu dati

2014

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa;

Strādājošo reālās darba samaksas dinamika;

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiem.

Darba samaksa - ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

4.cet./2014

Pakalpojumu uzņēmumu apgrozījuma indeksi;
Vairumtirdzniecības uzņēmumu ceturkšņu apgrozījuma indeksi.

Tirdzniecība un pakalpojumi - mēnešu/ceturkšņu dati

2014

BUG05. Būvniecības produkcijas indeksi, NACE 2. red. klasifikācijas kods F (procentos pret iepriekšējo gadu, salīdzināmajās cenās).

Būvniecība - ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

4.cet./2014

TR03. Kravu pārvadājumi dzelzceļa transportā;
TR04. Kravu pārvadājumi ar autotransportu;
TR05. Cauruļvadu transporta darbība;
TR07. Pasažieru pārvadājumi;
TR081. Pasažieru pārvadājumi ar tramvajiem un trolejbusiem;
TR11. Ceļu satiksmes negadījumi.

Transports - mēnešu/ceturkšņu dati

4.cet./2014

 

 

 

 

 

Decembris/2014

TU03. Apkalpoto cilvēku skaits viesnīcās un citās tūristu mītnēs;

TU04. Ārvalstu viesu uzturēšanās viesnīcās un citās tūristu mītnēs;

TU06. Viesnīcas un citas tūristu mītnes republikas pilsētās un novados;

TU05. Viesnīcu izmantošanas rādītāji.

Tūrisms - mēnešu/ceturkšņu dati

2014

TUG08. Viesnīcas un citas tūristu mītnes;

TUG091. Viesnīcas un citas tūristu mītnes Latvijas statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados;

TUG10. Ārvalstu viesu uzturēšanās viesnīcās un citās tūristu mītnēs;

TUG11. Tūristu mītnēs apkalpoto personu skaits pa valstīm un mītņu veidiem.

Tūrisms - ikgadējie dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

Janvāris/2015

 

LA052. Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība - mēnešu dati

Janvāris/2015

 

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena;
LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte.

Lopkopība - mēnešu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Janvāris/2015

 

 

Decembris/2014

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš;

EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš;

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš;

EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš.

Enerģētika - mēnešu dati


Precizēti dati
 

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2008; 2010

NIG04. Nabadzības riska indekss pēc pamatnodarbošanās statusa, dzimuma un vecuma (%).

Monetārā nabadzība un ienākumu nevienlīdzība - ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

1.-3.cet./2014

TR03. Kravu pārvadājumi dzelzceļa transportā;
TR04. Kravu pārvadājumi ar autotransportu;
TR07. Pasažieru pārvadājumi;
TR11. Ceļu satiksmes negadījumi.

Transports - mēnešu/ceturkšņu dati