Jaunākā informācija datubāzēs (23.01.–27.01.2017.)

30.01.2017

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

2016

GZG06. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās pilsētās

Ģeogrāfiskās ziņas - ikgadējie dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Decembris/2016

4.cet./2016

Būvniecības izmaksu indeksi.

Ražotāju cenas - mēnešu/ceturkšņu dati

2016

RCG06. Būvniecības izmaksu indeksi pa resursu veidiem.

Ražotāju cenas - ikgadējie dati

Janvāris/2017

Konjunktūras rādītāji;

KR050. Ražošanu ierobežojošie faktori apstrādes rūpniecībā pa uzņēmumu lieluma grupām un pēc ražošanas pamatgrupējuma (procentos no apsekoto uzņēmumu skaita);

KR052. Jaudas izmantošana apstrādes rūpniecībā pa uzņēmumu lieluma grupām un pēc ražošanas pamatgrupējuma (procentos);

KR070. Būvniecības izstrāde-nodrošinājums ar būvdarbiem pa uzņēmumu lieluma grupām un pēc darbības veida (mēnešu skaits);

KR080. Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida (% no apsekoto uzņēmumu skaita);

KR106. Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori pakalpojumu sektorā (procentos no apsekoto uzņēmumu skaita);

KR120. Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori mazumtirdzniecībā (procentos no apsekoto uzņēmumu skaita).

Konjunktūras rādītāji – mēnešu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Decembris/2016

 

 

Novembris/2016

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš;

EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš;

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš;

EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš.

Enerģētika - mēnešu dati

Izveidotas jaunas tabulas

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

PREČU ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

2015-2016

AT051. Eksports un imports pa kombinētās nomenklatūras sadaļām un valstīm, valstu grupām un teritorijām pa mēnešiem (euro)

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm, valstu grupām, un teritorijām - mēnešu/ceturkšņu dati

2015-2016

AT06. Svarīgākās preces Latvijas eksportā;

AT07. Svarīgākās preces Latvijas importā.

Preču ārējā tirdzniecība atbilstoši NACE klasifikācijai; sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām un pa BEC klasifikācijas kategorijām - ceturkšņu dati