Jaunākā informācija datubāzēs (23.-27.11.2009.)

30.11.2009
Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

EKONOMIKA UN FINANSES

Okt/2009
3.cet/2009

Ražotāju cenu indeksi rūpniecības nozarēs;
Ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecībā pa produkcijas realizācijas veidiem;
Eksporta un importa vienības vērtības indeksi.

Cenas- mēnešu/ceturkšņu dati

2008

Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem un īpašuma formām.

Investīcijas- ikgadējie dati

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Okt/2009

Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji;
Iedzīvotāju starpvalstu migrācija

Iedzīvotāji- mēnešu/ceturkšņu dati

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

3.cet/2009

Būvniecības produkcija un produkcijas indeksi;
Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms un apjoma izmaiņas;
Dzīvojamo, nedzīvojamo ēku un inženierbūvju būvniecība un remonts;
Ārpus Latvijas Republikas saviem spēkiem veikto būvdarbu apjoms;
Ārvalstu būvnieku veiktais būvdarbu apjoms Latvijas Republikā;
Būvorganizāciju saviem spēkiem veikto būvdarbu izpilde.

Būvniecība- mēnešu/ceturkšņu dati

2008

RU03. Saražotās rūpniecības produkcijas realizācija.

Rūpniecība- ikgadējie dati

3.cet/2009
Sep/2009

TU03. Apkalpoto cilvēku skaits viesnīcās un citās tūristu mītnēs;
TU04. Ārvalstu viesu uzturēšanās viesnīcās un citās tūristu mītnēs;
TU05. Viesnīcu izmantošanas rādītāji pa mēnešiem.

Tūrisms - mēnešu/ceturkšņu dati

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Sep/2009

Elektroenerģijas un cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš;
Dabas gāzes imports un patēriņš;
Naftas produktu imports, eksports un patēriņš.

Enerģētika - mēnešu/ceturkšņu dati