Jaunākā informācija datubāzēs (23. – 27.03.2009.)

30.03.2009

Datubāzē sadaļā Nodarbinātība un bezdarbs papildināti 2008. gada dati, kā pievienotas jaunas tabulas:
5 – 6. Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji sadalījumā pa vecuma grupām un pēc dzimuma;
5 – 8.2. Nodarbināto iedzīvotāju skaits sadalījumā pa saimniecisko darbību veidiem;
5 – 17. Darba ņēmēji sadalījumā pa vecuma grupām un pēc dzimuma;
5 – 18. Darba ņēmēji sadalījumā pēc darba līguma veida un dzimuma;
5 – 19. Darba ņēmēji sadalījumā pa ekonomiskās darbības veidiem (NACE 1.1 red.);
5 – 20. Darba ņēmēji sadalījumā pēc profesijas un dzimuma;
5 – 22. Pašnodarbinātie (darba devēji, pašnodarbinātie, neapmaksātās personas) sadalījumā pa vecuma grupām un pēc dzimuma;
5 – 23. Pašnodarbinātie (darba devēji, pašnodarbinātie, neapmaksātās personas) sadalījumā pa nodarbinātības sektoriem (NACE 1.1 red.);
5 – 24. Pašnodarbinātie (darba devēji, pašnodarbinātie, neapmaksātās personas) pēc profesijas;
5 – 26. Ilgstošo darba meklētāju sadalījums pa vecuma grupām un pēc dzimuma;
5 – 37. Jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kuri pārtraukuši mācības, sadalījumā pēc dzimuma pilsētās un laukos;
5 – 38. Iedzīvotāju piedalīšanās mūžizglītībā pēdējo 4 nedēļu laikā sadalījumā pa vecuma grupām un pēc dzimuma;
5 – 39. Iedzīvotāju piedalīšanās mūžizglītībā pēdējo 4 nedēļu laikā sadalījumā pēc izglītības līmeņa un pēc dzimuma vecumā no 25 līdz 64 gadiem;
5 – 40. Nodarbinātības strukturālie rādītāji;
5 – 41. Nodarbinātības rādītāji Baltijas valstīs.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Cenas papildināti februāra dati par ražotāju cenu indeksiem rūpniecības nozarēs.
Metodoloģija

Datubāzes sadaļa Politiskā dzīve un reliģija papildināta ar jaunu tabulu par vēlētāju aktivitāti Latvijas Republikas 1. – 9. vēlēšanās, 1922 – 2006. Papildināti 2008. gada dati par valstī reģistrēto draudžu skaitu sadalījumā pa konfesijām gada beigās.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Būvniecība papildināti 2008. gada dati par ēku un inženierbūvju būvniecības produkciju, kā arī par būvniecības produkcijas indeksiem. Precizēti gada dati par uzņēmējdarbības rādītājiem būvniecībā 2007. gadā un 2003. – 2006. gadā.
Metodoloģija

Datubāzē precizēti gada dati sadaļā Tirdzniecība un pakalpojumi par uzņēmējdarbības rādītājiem tirdzniecībā un pakalpojumos 2007. gadā un 2003. – 2006. gadā.
Metodoloģija

Datubāzes sadaļā Rūpniecība precizēti gada dati par uzņēmējdarbības rādītājiem rūpniecībā, kā arī īstermiņa dati par jauno pasūtījumu indeksiem nozarēs un saražotās rūpniecības produkcijas realizāciju 2006. – 2007. gadā.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Enerģētika papildināti š. g. janvāra dati.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļa Iedzīvotāju ieņēmumi papildināta ar 2008. gada datiem par strādājošo pirktspēju.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļa Darbaspēka izmaksas papildināta ar 2008. gada datiem par vienas stundas darbaspēka izmaksām pa darbības veidiem.
Metodoloģija