Jaunākā informācija datubāzēs (23.-27.02.2009.)

02.03.2009

Datubāzē sadaļa Banku rādītāji papildināti 2009. gada janvāra dati par vidēji svērtajām procentu likmēm latos piesaistītajiem noguldījumiem izsniegtajiem kredītiem kredītiestādēs.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Tūrisms papildināti 2008. gada 4. ceturkšņa dati par apkalpoto cilvēku skaitu viesnīcās un citās tūrisma mītnēs, par ārvalstu uzturēšanos viesnīcās un citās tūrisma mītnēs, par viesnīcu izmantošanas rādītājiem.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Mājokļi papildināti 2008. gada dati.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Iedzīvotāji papildināti š. g. janvāra un februāra dati par iedzīvotāju skaitu un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenajiem rādītājiem,kā arī par iedzīvotāju galvenajiem rādītājiem.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Enerģētika papildināti 2008. gada decembra dati par elektroenerģijas ražošanu, importu, eksportu un patēriņu.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļa Cenas papildināta ar īstermiņa un gada datiem par importa un eksporta vienības vērtības indeksiem.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Būvniecība papildināti 2008. gada 4. ceturkšņa dati (tabulas 17-1. līdz 17-8.). 
Metodoloģija

Datubāzes sadaļa Tirdzniecība un pakalpojumi papildināta ar datiem par mazumtirdzniecības apgrozījumu 2009. gada janvārī saskaņā ar NACE 2. red. 
Metodoloģija