Jaunākā informācija datubāzēs (22.12.-23.12.2014.)

29.12.2014

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Novembris/2014

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;
GZ02. Gaisa kvalitāte.

Ģeogrāfiskās ziņas –mēnešu dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

3.cet./2014

PC08. Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indekss (2010=100).

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Novembris/2014

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji pa ceturkšņiem un mēnešiem.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

Septembris/2014

DS14. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa sektoriem;

DS15.  Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem un dzimuma;

DS16. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa vecuma grupām.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

Oktobris/2014

TU05. Viesnīcu izmantošanas rādītāji pa mēnešiem (%).

Tūrisms -mēnešu/ceturkšņu dati


Precizēti dati
 

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

3.cet./2014

IK10_01. Iekšzemes kopprodukts no ražošanas aspekta;

IK10_041. Iekšzemes kopprodukts pa darbības veidiem;

IK10_07. Iekšzemes kopprodukta izlietojums;

IK10_08. Iekšzemes kopprodukta indeksi no izlietojuma aspekta;

IK10_09. Iekšzemes kopprodukts no ienākumu puses;

IK10_10. Iekšzemes kopprodukta un nacionālā kopienākuma saistība;

IK10_111. Preču un pakalpojumu izlaide un starppatēriņš;

IK10_121. Iekšzemes kopprodukta deflatori.

Iekšzemes kopprodukts -ceturkšņu dati

2013

IKG10_03. Iekšzemes kopprodukts no izlietojuma aspekta;

IKG10_04. Iekšzemes kopprodukta ienākumu aspekts.

Iekšzemes kopprodukts -ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

3.cet./2014

TR06. Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas Latvijas ostās (tūkst. t);

TR061. Ar jūras transportu nosūtītas un saņemtas kravas Latvijas ostās pa kravu veidiem (tūkst. t).

Transports -mēnešu/ceturkšņu dati