Jaunākā informācija datubāzēs (22.10.-26.10.2012.)

29.10.2012

Dati atjaunoti

 

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Septembris/2012

3.cet./2012

Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas.

Ražotāju cenas - mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

1960-2003

1920-1979

1980-1997; 2011

IMG01. Mirušie pēc dzimuma un vecuma;

IMG05. Mirušie zīdaiņi pēc vecuma;

IMG06. Zīdaiņu nāves cēloņi pēc dzimuma.

Iedzīvotāji: mirstība - ikgadējie dati

Jūlijs/2012

DS14. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa sektoriem;

DS15. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem un dzimuma;

DS16. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa vecuma grupām.

Darba samaksa - mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

Augusts/2012

TU05. Viesnīcu izmantošanas rādītāji pa mēnešiem (%).

Tūrisms - mēnešu/ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Septembris/2012

 

 

Augusts/2012

 

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš;

EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš (milj. m3);

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas); 

EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas).

Enerģētika -mēnešu/ceturkšņu dati

2012

ENG21. Energoresursu krājumi uz 1.oktobri.

Enerģētika -ikgadējie dati

 

Izveidotas jaunas tabulas

 

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

1962-2011

1980-2009

 

1996-2011

 

2004-2011

 

1978-2011

IMG014. Mirušo vidējais (gadi);

IMG024. Iedzīvotāju mirstība pa nāves cēloņiem pēc dzimuma un pa vecuma grupām (1980- 2009);

IMG032.Mirušie pēc ģimenes stāvokļa, dzimuma un pa vecuma grupām;

IMG034.Mirušie pēc tautības statistiskajos reģionos un republikas pilsētās;

IMG058. Nedzīvi dzimušie un mirušie zīdaiņi pēc mātes vecuma.

Iedzīvotāji: mirstība - ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

2008-2011

Eksports un imports pa valstīm (latos un kilogramos, KN 4 un KN 8 zīmēs).

Ārējā tirdzniecība - detalizēta statistika