Jaunākā informācija datubāzēs (22.08.–26.08.2016.)

29.08.2016

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Jūlijs/2016

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;

GZ02. Gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³).

Ģeogrāfiskās ziņas –mēnešu dati

Jūlijs/2016

GZG07. Mēneša vidējā gaisa temperatūra Latvijā.

Ģeogrāfiskās ziņas -ikgadējie dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Jūlijs/2016

Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas.

Ražotāju cenas -ikgadējie dati

2.cet./2016

Finanšu sektora komersantu dati;

Nefinanšu komersantu dati.

Uzņēmējdarbības finanses - ceturkšņu dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

Maijs/2016

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

 

 

Kultūra -ikgadējie dati

2015

Patēriņa izdevumu sastāvs un struktūra.

Mājsaimniecību budžets -ikgadējie dati

2016

VAG24. Latvijas sportistu sasniegumi olimpiskajās spēlēs.

Veselības aprūpe un sports -ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

Jūnijs/2016

2.cet./2016

TU01. Viesnīcu izmantošanas rādītāji pa mēnešiem (%)

TU02. Viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpoto personu skaits un pavadītās naktis pa mēnešiem

TU03. Viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpoto personu skaits un pavadītās naktis pa ceturkšņiem

TU04. Ārvalstu viesu uzturēšanās viesnīcās un citās tūristu mītnēs

TU05. Viesnīcas un citas tūristu mītnes republikas pilsētās un novados pa ceturkšņiem

Tūrisms -mēnešu/ceturkšņu dati

2006–2015 (Numuru skaits (gada beigās))

TUG03. Viesnīcu darbības rādītāji sadalījumā pēc piešķirtās kategorijas.

Tūrisms -ikgadējie dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Jūlijs/2016

 

Jūnijs/2016

 

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš;

EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš (milj. m3);

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas); 

EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas).

Enerģētika -mēnešu dati

Izveidotas jaunas tabulas

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

2015

MBG151. Mājsaimniecības patēriņa izdevumu detalizēts sastāvs (ECOICOP) vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli gadā (euro);

MBG161. Pārtikas produktu patēriņš vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli gadā (ECOICOP).

Mājsaimniecību budžets -ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

4.cet./2015

NB05. Nodarbinātie pa vecuma grupām un pēc dzimuma pa ceturkšņiem

Nodarbinātība un bezdarbs -ceturkšņu dati

2015

2015/2016

(Bērnu skaits pirmsskolas izglītības iestādēs)

IZG01. Izglītības iestādes un izglītojamo skaits (mācību gada sākumā);

IZG021. Izglītojamo skaits sadalījumā pa izglītības līmeņiem atbilstoši ISCED-2011 klasifikācijai (mācību gada sākumā);

IZG03. Pirmsskolas izglītības iestādes 1. septembrī;

IZG04. Pirmsskolas izglītības iestādes statistiskajos reģionos un republikas pilsētās 1.septembrī;

IZG041. Bērni pēc vecuma pirmsskolas izglītības iestādēs 1. septembrī;

IZG05. Mācību valoda pirmsskolas izglītības iestādēs 1. septembrī;

IZG06. Izglītojamo skaits, kuri mācījās dažādās mācību iestādēs (mācību gada sākumā).

Izglītība -ikgadējie dati