Jaunākā informācija datubāzēs (22.08.-26.08.2011.)

29.08.2011

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Jūlijs/2011

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;

GZ02. Gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³).

Ģeogrāfiskās ziņas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Jūlijs/2011

2.cet./2011

Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas;

Eksporta un importa vienības vērtības indeksi.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Augusts/2011

Ekonomikas sentimenta indekss un konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori būvniecībā pēc darbības veida;

Konjunktūras rādītāji.

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Jūlijs/2011

 

1.pusg./2011

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji;

IE02. Iedzīvotāju starpvalstu migrācija;

IE03. Iedzīvotāju skaits un galvenie demogrāfiskie rādītāji statistiskajos reģionos un republikas pilsētās.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

2.cet./2011

MA01. Uzbūvētās dzīvojamās ēkas;

MA02. Uzbūvēto dzīvokļu skaits.

Mājokļi -mēnešu/ceturkšņu dati

2010

VA221. Sporta organizācijas;

VA24. Latvijas sportistu sasniegumi olimpiskajās spēlēs;

VA25. Latvijas sportistu sasniegumi paraolimpiskajās spēlēs.

Veselības aprūpe un sports -ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2.cet./2011

 

 

Jūnijs/2011

TU03. Apkalpoto cilvēku skaits viesnīcās un citās tūristu mītnēs;

TU04. Ārvalstu viesu uzturēšanās viesnīcās un citās tūristu mītnēs;

TU06. Viesnīcas un citas tūristu mītnes republikas pilsētās un novados;

TU05. Viesnīcu izmantošanas rādītāji pa mēnešiem (%).

Tūrisms -mēnešu/ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Jūlijs/2011

 

Jūnijs/2011

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš;

EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš (milj. m3);

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas); 

EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas).

Enerģētika -mēnešu/ceturkšņu dati

 

ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS

2009

Zinātņu doktoru tālākā karjera.

Zinātne - ikgadējie dati

Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS

2009

ZI12. Zinātņu doktori, kuriem ir papilddarbs;

ZI13. Zinātņu doktoru pamatdarba pašnovērtējums;

ZI14. Nosacījumi par labu zinātnieka karjeras izvēlei.

Zinātne - ikgadējie dati

Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2010

VI05. Investīcijas un kārtējās izmaksas vides aizsardzībai pa vides jomām (tūkst. latu).

Vides aizsardzība - ikgadējie dati