Jaunākā informācija datubāzēs (22.07.-26.07.2013.)

29.07.2013

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Jūnijs/2013

2.cet./2013

Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2013 (gada sākumā);

2012

ISG02. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dzīvesvietas gada sākumā;

ISG022. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits un vecuma struktūra gada sākumā (pa 5 gadu vecuma grupām);

ISG032. Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas statistiskajos reģionos;

ISG05. Demogrāfiskās slodzes līmenis gada sākumā;

ISG14. Gada vidējais pastāvīgo iedzīvotāju skaits statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados;

ISG16. Vīriešu un sieviešu vecuma struktūra statistiskajos reģionos gada sākumā (pa 5 gadu vecuma grupām);

ISG17. Vīriešu un sieviešu vecuma struktūra statistiskajos reģionos gada sākumā;

ISG171. Vīriešu un sieviešu vecuma struktūra republikas pilsētās gada sākumā;

ISG18. Iedzīvotāju skaits un īpatsvars līdz darbspējas, darbspējas un virs darbspējas vecuma grupās statistiskajos reģionos,

republikas pilsētās un novados gada sākumā;

ISG191. Pastāvīgo iedzīvotāju etniskais sastāvs reģionos un republikas pilsētās gada sākumā;

ISG20. Pastāvīgo iedzīvotāju etniskais sastāvs novados gada sākumā;

ISVG03. Iedzīvotāju skaita izmaiņas un tās ietekmējošie faktori statistiskajos reģionos un republikas pilsētās;

ISVG031. Iedzīvotāju skaita izmaiņas un tās ietekmējošie faktori.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas -ikgadējie dati

2012

IMG07. Jaundzimušo vidējais paredzamais mūža ilgums (gados);

IMG08. Paredzamais mūža ilgums pēc vecuma un dzimuma.

Iedzīvotāji: mirstība -ikgadējie dati

Aprīlis/2013

DS14. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa sektoriem;

DS15. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem un dzimuma;

DS16. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa vecuma grupām.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

Jūnijs/2013

2.cet./2013

TR01. Reģistrēto automobiļu skaits mēneša sākumā;

TR02. Pirmoreiz reģistrēto automobiļu skaits;

TR06. Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas Latvijas ostās;

TR061. Ar jūras transportu nosūtītas un saņemtas kravas Latvijas ostās pa kravu veidiem;

TR09. Lidostas „Rīga” darbība;

TR10. Izbraukuši un iebraukuši pasažieri Rīgas ostā.

Transports -mēnešu/ceturkšņu dati

Maijs/2013

TU05. Viesnīcu izmantošanas rādītāji pa mēnešiem (%).

Tūrisms -mēnešu/ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

2012 (gala dati)

ATG21. Eksports sadalījumā pa preču sadaļām un pēc uzņēmuma darbības veida (NACE 2. red.) 2012.gadā (tūkst. latu);

ATG22. Imports sadalījumā pa preču sadaļām un pēc uzņēmuma darbības veida (NACE 2. red.) 2012. gadā (tūkst. latu).

Ārējā tirdzniecība -ikgadējie dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Jūnijs/2013

 

Maijs/2013

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš;

EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš (milj. m3);

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas); 

EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas).

Enerģētika -mēnešu/ceturkšņu dati


Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

2012

ATG021. Eksports un imports pa harmonizētās sistēmas sadaļām un valstīm 2012.gadā, latos.

Ārējā tirdzniecība -ikgadējie dati

 

Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2000-2012

IZG01. Izglītības iestādes un izglītojamo skaits (mācību gada sākumā);

IZG24. Augstskolas un koledžas (mācību gada sākumā)

Izglītība -ikgadējie dati

2000-2012

KUG05. Muzeji;

KUG06. Teātri;

KUG07. Kino.

Kultūra -ikgadējie dati