Jaunākā informācija datubāzēs (22.04.-25.04.2014.)

28.04.2014

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Marts/2014

 

Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs.

Ražotāju cenas - mēnešu/ceturkšņu dati

4.cet./2013

VF01. Vispārējās valdības sektora ieņēmumi pa ceturkšņiem;

VF02. Vispārējās valdības sektora izdevumi pa ceturkšņiem;

VF03. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa sektoriem pa ceturkšņiem perioda beigās.

Valdības finanses - mēnešu/ceturkšņu dati

2013

VF01. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji;

VF02. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji sadalījumā pa apakšsektoriem;

VF06. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa apakšsektoriem perioda beigās.

Valdības finanses - ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Marts/2014

IE01. Iedzīvotāju skats un dabiskās kustības galvenie rādītāji pa ceturkšņiem un mēnešiem.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  - mēnešu/ceturkšņu dati

2013

SDG07. Izdevumi valsts pabalstiem un pensijām (tūkst. euro).

Sociālā drošība -  ikgadējie dati

 

STATISTIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS

2012

SRG07. Ekonomiski aktīvo uzņēmumu vietējo vienību skaits pēc galvenā darbības veida (NACE 2.red.).

Uzņēmumu skaits - ikgadējie dati

2010; 2011

Uzņēmumu demogrāfijas dati.

Uzņēmumu demogrāfija - ikgadējie dati

2012

Uzņēmumu grupas sadalījumā pēc darbības veida; pa valstīm; pa uzņēmumu grupu veidiem.

Uzņēmumu grupas - ikgadējie dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Marts/2014

 

 

Februāris/2014

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš;

EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš;

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš;

EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš.

Enerģētika - mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

Februāris/2014

TU05. Viesnīcu izmantošanas rādītāji.

Tūrisms - mēnešu/ceturkšņu dati