Jaunākā informācija datubāzēs (22.-26.09.2008.)

29.09.2008

Datubāzē sadaļā Iekšzemes kopprodukts precizēti š.g. 2. ceturkšņa dati par iekšzemes kopprodukta indeksiem pa darbības veidiem.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Ģeogrāfiskās ziņas papildināti š. g. augusta dati par laika apstākļiem Latvijā un atsevišķās pilsētās, kā arī par gaisa kvalitāti 2008. gadā.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Cenas papildināti š. g. augusta dati par ražotāju cenu indeksiem šādām tabulām:
7 – 6. Ražotāju cenu indeksi rūpniecības sektoros;
7 – 7. Ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecībāpa produkcijas realizācijas veidiem;
7 – 9. Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs;
7 – 10. Ražotāju cenu indeksi rūpniecības nozarēs vietējā tirgū realizētajai produkcijai;
7 – 11. Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs eksportētajai produkcijai;
7 – 12. Ražotāju cenu pārmaiņas ražošanas pamatgrupējumos;
Metodoloģija

Datubāzē sadaļa Lauksaimniecība papildināta ar š. g. jūlija un augusta datiem par graudaugu kultūru iepirkumu.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Enerģētika atjaunoti dati par š. g. jūliju.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Tirdzniecība un pakalpojumi atjaunoti galvenie uzņēmējdarbības rādītāji pakalpojumos pa darbības veidiem 2006. gadā.
Metodoloģija