Jaunākā informācija datubāzēs (21.12-25.12.2009.)

28.12.2009
Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

EKONOMIKA UN FINANSES

Nov/2009

7-7. Ražotāju cenu indeksi rūpniecības nozarēs;
7-7.2. Ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecībā pa produkcijas realizācijas veidiem.

Cenas- mēnešu/ceturkšņu dati

Nov/2009

BR01. Vidējās svērtās procentu likmes latos piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs;
BR03. Vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem kredītiestādēs ārvalstu valūtās.

Banku rādītāji - mēnešu/ceturkšņu dati

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Nov/2009

Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji;
Iedzīvotāju starpvalstu migrācija.

Iedzīvotāji- mēnešu/ceturkšņu dati

3.cet./2009

6-16. Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga vidēji mēnesī (latos);
6-17. Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga vidēji ceturksnī (latos)

Iedzīvotāju ieņēmumi - mēnešu/ceturkšņu dati

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

3.cet./2009

TU01. Latvijas iedzīvotāju ceļojumi pa Latviju.

Tūrisms - mēnešu/ceturkšņu dati

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

Nov/2009

Graudaugu kultūru iepirkums un vidējā iepirkuma cena.

Augkopība- mēnešu/ceturkšņu dati