Jaunākā informācija datubāzēs (21.12.–23.12.2015.)

28.12.2015

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Novembris/2015

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;
GZ02. Gaisa kvalitāte.

Ģeogrāfiskās ziņas – mēnešu dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Novembris/2015

Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs.

Ražotāju cenas - mēnešu/ceturkšņu dati

3.cet./2015

IK10_07. Iekšzemes kopprodukta izlietojums pa ceturkšņiem (tūkst. euro);

IK10_08. Iekšzemes kopprodukta indeksi no izlietojuma aspekta pa ceturkšņiem, 2010.g. salīdzināmajās cenās;

IK10_10. Iekšzemes kopprodukta un nacionālā kopienākuma saistība pa ceturkšņiem, faktiskajās cenās (tūkst. euro).

Iekšzemes kopprodukts - ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Novembris/2015

1.decembris/2015

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji pa ceturkšņiem un mēnešiem.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  - mēnešu/ceturkšņu dati

Septembris/2015

DS14. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa sektoriem;

DS15. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem un dzimuma;

DS16. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa vecuma grupām;

DS17. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa reģioniem;

DS18. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem republikas pilsētās un novados.

Darba samaksa - mēnešu/ceturkšņu datiPrecizēti dati

 

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

3.cet./2015

DI03. Vienas stundas darbaspēka izmaksas pa darbības veidiem pa ceturkšņiem, sezonāli neizlīdzināti dati (euro).

Darbaspēka izmaksas - ceturkšņu dati