Jaunākā informācija datubāzēs (21.11.–25.11.2016.)

28.11.2016

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Oktobris/2016

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;
GZ02. Gaisa kvalitāte.

Ģeogrāfiskās ziņas –mēnešu dati

Oktobris/2016

GZG07. Mēneša vidējā gaisa temperatūra Latvijā

Ģeogrāfiskās ziņas -ikgadējie dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Oktobris/2016

Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

3.cet./2016

Finanšu sektora komersantu dati;

Nefinanšu komersantu dati;

Nebanku aizdevumu sniedzēju sabiedrību izsniegtie aizdevumi

Uzņēmējdarbības finanses - ceturkšņu dati

2015

IVG01. Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem (2015.gada salīdzināmajās cenās, milj. euro);

IVG03. Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem (procentos);

IVG05. Nefinanšu investīcijas nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos pa darbības veidiem (faktiskajās cenās, tūkst. euro)

Investīcijas -ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI

1.novenbris/2016

Oktobris/2016

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji pa mēnešiem.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

2015 (provizoriski dati)

SDG15. Sociālās aizsardzības izdevumi pēc ESSPROS klasifikācijas Latvijā (milj. euro).

Sociālā drošība - ikgadējie dati

2015

RUG01. Saražotās rūpniecības produkcijas realizācija (PRODCOM klasifikācijas atsevišķu kodu grupu kopsavilkums);

RUG02. Saražotās rūpniecības produkcijas realizācija (PRODCOM klasifikācijas 10 zīmēs), (daudzums; tūkst. euro);

RUG10. Piena produktu ražošana.

Rūpniecība -ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

Septembris/2016

3.cet./2016

TU01. Viesnīcu izmantošanas rādītāji pa mēnešiem (%);

TU02. Viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpoto personu skaits un pavadītās naktis pa mēnešiem;

TU03. Viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpoto personu skaits un pavadītās naktis pa ceturkšņiem;

TU04. Ārvalstu viesu uzturēšanās viesnīcās un citās tūristu mītnēs;

TU05. Viesnīcas un citas tūristu mītnes republikas pilsētās un novados pa ceturkšņiem.

Tūrisms -mēnešu/ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Oktobris/2016

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš;
EN02. Dabas gāzes imports un patēriņš.

Enerģētika -mēnešu dati

 

Izveidotas jaunas tabulas

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2013-2014

VIG11. Vides aizsardzības izdevuma konti – vispārējās valdības izdevumi vides aizsardzībai pa vides jomām (milj. eiro).

Vides aizsardzība - ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI

2016. gada trešajā ceturksnī realizējot projektu "Teritoriālās statistikas (galvenokārt pilsētas) iegūšana.", pārskatīts esošais algoritms iedzīvotāju teritoriālā izvietojuma - faktiskās dzīvesvietas aprēķināšanai. Algoritms papildināts, nodrošinot precīzāku iedzīvotāju skaita novērtējumu pagastos, novados, pilsētās un reģionos. Atbilstoši jaunajam algoritmam veikti pārrēķini rādītājiem uz 2016. gada sākumu.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas -ikgadējie dati

2015

IDG12. Dzimstības koeficienti reģionos, republikas pilsētās un novados (uz 1000 iedzīvotāju).

Iedzīvotāji: dzimstība -ikgadējie dati

2015

IMG10. Mirstības koeficienti reģionos, republikas pilsētās un novados (uz 1000 iedzīvotāju).

Iedzīvotāji: mirstība -ikgadējie dati

2015

ILG10. Laulātības koeficienti reģionos, republikas pilsētās un novados (uz 1000 iedzīvotāju).

Iedzīvotāji: noslēgtās un šķirtās laulības -ikgadējie dati

2015

IBG11. Iedzīvotāju starptautiskā ilgtermiņa migrācija reģionos, republikas pilsētās un novados.

Iedzīvotāji: migrācija -ikgadējie dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

2000-2014

SDG15. Sociālās aizsardzības izdevumi pēc ESSPROS klasifikācijas Latvijā (milj. euro).

Sociālā drošība - ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

3.cet./2016

TR10. Iebraukuši un izbraukuši pasažieri ostās.

Transports -mēnešu/ceturkšņu dati