Jaunākā informācija datubāzēs (21.10.-25.10.2013.)

28.10.2013

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Septembris/2013

Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs;

Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Jūlijs/2013

DS14. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa sektoriem;

DS15. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem un dzimuma;

DS16. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa vecuma grupām.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

Oktobris/2013

3.cet./2013

 

TR01. Reģistrēto automobiļu skaits mēneša sākumā;

TR02. Pirmoreiz reģistrēto automobiļu skaits;

TR06. Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas Latvijas ostās;

TR061. Ar jūras transportu nosūtītas un saņemtas kravas Latvijas ostās pa kravu veidiem;

TR09. Lidostas „Rīga” darbība;

TR10. Izbraukuši un iebraukuši pasažieri Rīgas ostā.

Transports -mēnešu/ceturkšņu dati

Augusts/2013

TU05. Viesnīcu izmantošanas rādītāji.

Tūrisms -mēnešu/ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Septembris/2013

 

Augusts/2013

 

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš;

EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš (milj. m3);

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas); 

EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas).

Enerģētika -mēnešu/ceturkšņu dati


Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2012; 2013

ISG091. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc valstiskās piederības un dzimuma gada sākumā (pa 5 gadu vecumu grupām);

ISG101. Latvijā un ārvalstīs dzimušo iedzīvotāju skaits pēc dzimuma gada sākuma (pa 5 gadu vecuma grupām).

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas -ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2012; 2013

(gada sākumā)

ISG09. Pastāvīgo iedzīvotāju valstiskā piederība.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas -ikgadējie dati

2010

IMG015. Mirušie pēc dzimuma, vecuma un valstiskās piederības.

Iedzīvotāji: mirstība -ikgadējie dati

2010

Patēriņa izdevumu sastāvs un struktūra.

Mājsaimniecību budžets -ikgadējie dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2012

ENG04. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš un siltumenerģijas ražošana un patēriņš, naturālās mērvienībās (NACE 2.red.);

ENG07. Energobilance, TJ (NACE 2.red.);

ENG08. Energobilance, tūkst. toe (NACE 2.red.).

Enerģētika -ikgadējie dati