Jaunākā informācija datubāzēs (21.09.–25.09.2015.)

28.09.2015

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Augusts/2015

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās.

Ģeogrāfiskās ziņas –mēnešu dati

Augusts/2015

GZG07. Mēneša vidējā gaisa temperatūra Latvijā.

Ģeogrāfiskās ziņas -ikgadējie dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2.cet./2015

PC08. Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indekss (2010=100).

Patēriņa cenas  -ikgadējie dati

Augusts/2015

RC01. Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs.

RC061. Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas objektu grupās pa mēnešiem;

RC07. Būvniecības izmaksu indeksi pa resursu veidiem pa mēnešiem;

RC101. Būvniecības izmaksu indekss kapitālai ceļa rekonstrukcijai un jaunbūvei.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Augusts/2015

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji pa ceturkšņiem un mēnešiem.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

2014

IZG04. Pirmsskolas izglītības iestādes statistiskajos reģionos un republikas pilsētās 1.septembrī;

IZG05. Mācību valoda pirmsskolas izglītības iestādēs 1. septembrī.

Izglītība -ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

Jūlijs/2015

TU01. Viesnīcu izmantošanas rādītāji pa mēnešiem (%);

TU02. Viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpoto personu skaits un pavadītās naktis pa mēnešiem.

Tūrisms -mēnešu/ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Augusts/2015

Jūlijs/2015

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš (milj. kilovatstundas);
EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš (milj. m3);
EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas);
EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas).

Enerģētika -mēnešu dati


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2.cet/2015

 

 

 

2013–2015

 

2014-2015

IK10_07. Iekšzemes kopprodukta izlietojums pa ceturkšņiem (tūkst. euro);

IK10_08. Iekšzemes kopprodukta indeksi no izlietojuma aspekta pa ceturkšņiem;

IK10_09. Iekšzemes kopprodukts no ienākumu puses pa ceturkšņiem, faktiskajās cenās (tūkst. euro);

IK10_10. Iekšzemes kopprodukta un nacionālā kopienākuma saistība pa ceturkšņiem, faktiskajās cenās (tūkst. euro).

Iekšzemes kopprodukts -ceturkšņu dati

2014

2013–2014

2014

IKG10_03. Iekšzemes kopprodukts no izlietojuma aspekta (tūkst. euro);

IKG10_04. Iekšzemes kopprodukta ienākumu aspekts (faktiskajās cenās; tūkst. euro);

IKG10_07. Iekšzemes kopprodukta un nacionālā kopienākuma saistība (faktiskajās cenās; tūkst. euro)

Iekšzemes kopprodukts -ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2014

JVS07. Apmaksātās un nostrādātās stundas ceturksnī.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks -ceturkšņu dati

2014

JVSG10. Apmaksātās un nostrādātās stundas gadā.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks -ikgadējie dati

2014/15

IZG01. Izglītības iestādes un izglītojamo skaits (mācību gada sākumā);

IZG021. Izglītojamo skaits sadalījumā pa izglītības līmeņiem atbilstoši ISCED–2011 klasifikācijai (mācību gada sākumā);

IZG06. Izglītojamo skaits, kuri mācījās dažādās mācību iestādēs (mācību gada sākumā);

IZG24. Augstskolas un koledžas (mācību gada sākumā).

Izglītība -ikgadējie dati

2013

SDG15. Sociālās aizsardzības izdevumi pēc ESSPROS klasifikācijas Latvijā (milj. euro).

Sociālā drošība - ikgadējie dati