Jaunākā informācija datubāzēs (21.07.-25.07.2014.)

28.07.2014

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Jūnijs/2014

2.cet/2014

RC01. Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs.

Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Jūnijs/2014

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

Maijs/2014

TU05. Viesnīcu izmantošanas rādītāji pa mēnešiem (%).

Tūrisms -mēnešu/ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Jūnijs/2014

 

Maijs/2014

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš;

EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš (milj. m3);

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas); 

EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas).

Enerģētika -mēnešu/ceturkšņu dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2005-2011

TIG122. Galvenie uzņēmējdarbības rādītāji pakalpojumos pēc nodarbināto skaita (NACE 2.red.);

TIG122. Galvenie uzņēmējdarbības rādītāji pakalpojumos pēc nodarbināto skaita (NACE 2.red.).

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

1.cet./2014

RU02. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi pa ceturkšņiem (NACE 2.red.);

RU08. Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas nozarēs pa ceturkšņiem.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Aprīlis/2014

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas).

Enerģētika -mēnešu/ceturkšņu dati