Jaunākā informācija datubāzēs (21.03.–25.03.2016.)

29.03.2016

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Februāris/2016

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;

GZ02. Gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³).

Ģeogrāfiskās ziņas -  mēnešu dati

Februāris/2016

2015

GZG07. Mēneša vidējā gaisa temperatūra Latvijā;

GZG08. Gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³).

Ģeogrāfiskās ziņas -  ikgadējie dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

4.cet./2015

PC08. Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indekss (2010=100).

Patēriņa cenas -  mēnešu/ceturkšņu dati

Februāris/2016

Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs.

Ražotāju cenas -  mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2015

IIG13. Pensionāru pirktspēja.

Iedzīvotāju ieņēmumi-  ikgadējie dati

Decembris/2015

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem.

Darba samaksa -  mēnešu/ceturkšņu dati

2015

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem.

Darba samaksa -  ikgadējie dati

2015

SKG09. Cietumos esošo personu skaits gada beigās.

Likumpārkāpumi un tiesu sistēma -ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

Janvāris/2016

TU01. Viesnīcu izmantošanas rādītāji pa mēnešiem (%);

TU02. Viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpoto personu skaits un pavadītās naktis pa mēnešiem.

Tūrisms -mēnešu/ceturkšņu datiPrecizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2015

Iekšzemes kopprodukta rādītāji.

Iekšzemes kopprodukts -ceturkšņu dati

2015

Iekšzemes kopprodukta rādītāji.

Iekšzemes kopprodukts -ikgadējie dati