Jaunākā informācija datubāzēs (21.03.-25.03.2011.)

28.03.2011

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Feb./2011

Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

4.cet./2010

Līzinga un faktoringa portfelis.

Uzņēmējdarbības finanses - ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Feb./2011

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji;
IE02. Iedzīvotāju starpvalstu migrācija.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

2010

Nodarbinātības un bezdarba rādītāji.

Nodarbinātība un bezdarbs -ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2010

Ostu darbības rādītāji.

Transports - ikgadējie dati

Jan./2011

TU05. Viesnīcu izmantošanas rādītāji.

Tūrisms -mēnešu/ceturkšņu dati

2010

TU08. Viesnīcas un citas tūristu mītnes;

TU091. Viesnīcas un citas tūristu mītnes Latvijas statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados;

TU10. Ārvalstu viesu uzturēšanās viesnīcās un citās tūristu mītnēs;

TU11. Tūristu mītnēs apkalpoto personu skaits pa valstīm un mītņu veidiem.

Tūrisms -ikgadējie dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Feb./2011

 

Jan./2011

 

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš (milj. kilovatstundas);

EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš (milj. m3);

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas); 

EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas).

Enerģētika -mēnešu/ceturkšņu dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Okt., Nov./2010

Nov., Dec./2010

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš (milj. kilovatstundas);

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas).

Enerģētika -mēnešu/ceturkšņu dati