Jaunākā informācija datubāzēs (21.01.-25.01.2013.)

28.01.2013

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

2012

GZG06. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās pilsētās.

Ģeogrāfiskās ziņas -ikgadējie dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Decembris/2012

RC01. Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2012

Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs.

Ražotāju cenas -ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2011

Mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu sastāvs un struktūra.

Iedzīvotāju ieņēmumi- ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2011

TUG15. Tūrisma komersantu darbība.

Tūrisms -ikgadējie dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Decembris/2012

 

Novembris/2011

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš;

EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš;

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš;

EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš.

Enerģētika -mēnešu/ceturkšņu dati