Jaunākā informācija datubāzēs (21.-25.09.2009.)

28.09.2009
Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

EKONOMIKA UN FINANSES

Aug/2009

7-7. Ražotāju cenu indeksi rūpniecības nozarēs (2005=100)

7-7.2 ražotāju cenu pārmaiņas rūpniecībā pa produkcijas realizācijas veidiem

Cenas- mēnešu/ceturkšņu dati

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Jul/2009

En01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš

En02. Dabas gāzes imports un patēriņš

En03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš

En04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš

Enerģētika - mēnešu/ceturkšņu dati

2008

Dati sadalījumā pēc NACE red. 2

Enerģētika - ikgadējie dati