Jaunākā informācija datubāzēs (20.12.-23.12.2010.)

27.12.2010

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINAN

Nov./2010

Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs;
Biznesa pakalpojumu cenu indeksi un pārmaiņas pakalpojumu nozarēs.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2008

IK02. Iekšzemes kopprodukts Latvijas statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un rajonos;

IK12. Kopējā pievienotā vērtība pa darbības veidiem reģionos;

IK13. Kopējās pievienotās vērtības īpatsvars pa darbības veidiem Latvijā un reģionos;

IK14. Reģionu kopējās pievienotās vērtības īpatsvars Latvijā pa darbības veidiem.

Iekšzemes kopprodukts -ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

3.cet./2010

TU01. Latvijas iedzīvotāju ceļojumi pa Latviju (tūkstošos).

Tūrisms -mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIEC

Nov./2010

LL053. Piena iepirkums, vidējā iepirkuma cena un iepirktā kvalitāte.

Lopkopība -mēnešu ceturkšņu dati