Jaunākā informācija datubāzēs (20.10.-24.10.2014.)

27.10.2014

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Septembris/2014

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;

GZ02. Gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³).

Ģeogrāfiskās ziņas -mēnešu dati

Septembris/2014

GZG07. Mēneša vidējā gaisa temperatūra Latvijā.

Ģeogrāfiskās ziņas -ikgadējie dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Septembris/2014

Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2.cet./2014

VF012. Vispārējās valdības sektora ieņēmumi un izdevumi (milj. euro);

VF03. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa apakšsektoriem (milj. euro);

VF04. Vispārējās valdības ceturkšņu finanšu konti sadalījumā pa apakšsektoriem (milj. euro).

Valdības finanses -ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Septembris/2014

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

Augusts/2014

TU05. Viesnīcu izmantošanas rādītāji.

Tūrisms -mēnešu/ceturkšņu dati

 

ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS

2013 (provizoriski dati)

2013

ITG26. Saražotās un pārdotās IKT produkcijas vērtība (tūkst. euro);

ITG27. IKT produktu imports un eksports (milj. euro).

Informācijas tehnoloģijas: IKT sektora statistika


Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

2013 (provizoriski dati)

Lauku saimniecību struktūras rādītāji.

Lauku saimniecību struktūra -lauku saimniecību raksturojums» zemes izmantošana» lauksaimniecības dzīvnieki» lauksaimniecībā nodarbinātie»

Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

1999-2014

VF012. Vispārējās valdības sektora ieņēmumi un izdevumi (milj. euro);

VF03. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa apakšsektoriem (milj. euro);

VF04. Vispārējās valdības ceturkšņu finanšu konti sadalījumā pa apakšsektoriem (milj. euro).

Valdības finanses -ceturkšņu dati

1995-2013

VFG01. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji (milj. euro);

VFG02. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji sadalījumā pa apakšsektoriem (milj. euro);

 VFG03. Vispārējās valdības sektora detalizēti nodokļu un sociālo iemaksu ieņēmumi pa nodokļu veidiem vai sociālajām iemaksām sadalījumā pa apakšsektoriem (milj. euro);

 VFG06. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa apakšsektoriem perioda beigās (milj. euro).

Valdības finanses -ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

1995-2013

SDG07. Izdevumi valsts pabalstiem un pensijām (tūkst. euro).

Sociālā drošība - ikgadējie dati