Jaunākā informācija datubāzēs (20.09.-24.09.2010.)

27.09.2010

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Aug./2010

Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs.

Ražotāju cenas - mēnešu/ceturkšņu dati

Aug./2010

BR01. Vidējās svērtās procentu likmes latos piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs pa mēnešiem (%);
BR03. Vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem kredītiestādēs ārvalstu valūtās pa mēnešiem (%);
BR05. Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi pa mēnešiem (latos).

Banku rādītāji - mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

Jūl./2010

TU05. Viesnīcu izmantošanas rādītāji pa mēnešiem (%)

Tūrisms - mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

1.pusg./2010

MS06. Kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas, Ls/m³

Mežsaimniecība- ikgadējie dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Aug./2010


Jūl./2010

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš (milj. kilovatstundas);
EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš (milj. m3);
EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas);
EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas).

Enerģētika - mēnešu/ceturkšņu dati

Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2.cet./2010

TR03. Kravu pārvadājumi dzelzceļa transportā.

Transports- mēnešu/ceturkšņu dati

2.cet./2010

TU06. Viesnīcas un citas tūristu mītnes republikas pilsētās un novados pa ceturkšņiem.

Tūrisms - mēnešu/ceturkšņu dati

Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2005-2008
2006-2008

AS01. Ārvalstu saistītu uzņēmumu rādītāji Latvijā kontrolējošo valstu dalījumā (NACE 2.red. B-N sadaļa, izņemot K);
AS02. Ārvalstu saistītu uzņēmumu rādītāji Latvijā darbības veidu un kontrolējošo valstu dalījumā (NACE 2.red. B-N sadaļa, izņemot K);
AS03. Latvijas saistītu uzņēmumu darbības ārvalstīs rādītāji valstu dalījumā (NACE 1.1.red., A-O sadaļa, izņemot L);
AS04. Latvijas saistītu uzņēmumu darbības ārvalstīs rādītāji darbības veidu un valstu dalījumā (NACE 1.1.red., A-O sadaļa, izņemot L).

Ārvalstu saistītu uzņēmumu darbības rādītāji - ikgadējie dati