Jaunākā informācija datubāzēs (20.08.-24.08.2012.)

27.08.2012

Dati atjaunoti


Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Jūlijs/2012

 

2.cet./2012

Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs.

Eksporta un importa vienības vērtības indeksi.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Jūlijs/2012

 

Aprīlis-Jūnijs, 2012

Janvāris-Jūnijs, 2012

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji;

IE02. Starptautiskā ilgtermiņa migrācija pa mēnešiem;

IE03. Iedzīvotāju skaits un galvenie demogrāfiskie rādītāji statistiskajos reģionos un republikas pilsētās janvārī-jūnijā.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

2011

Patēriņa izdevumu sastāvs un struktūra.

Mājsaimniecību budžets -ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2.cet./2012

 

 

 

 

 

 

Jūnijs/2012

TU03. Apkalpoto cilvēku skaits viesnīcās un citās tūristu mītnēs;

TU04. Ārvalstu viesu uzturēšanās viesnīcās un citās tūristu mītnēs;

TU06. Viesnīcas un citas tūristu mītnes republikas pilsētās un novados pa ceturkšņiem;

TU05. Viesnīcu izmantošanas rādītāji pa mēnešiem (%).

Tūrisms -mēnešu/ceturkšņu dati

 

ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA

 

 

Ārējā tirdzniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

Jūlijs/2012

Eksports un imports 2012.gadā pa valstīm (latos un kilogramos, KN 4 un KN 8 zīmēs).

Ārējā tirdzniecība -4 zīmju līmenī,8 zīmju līmenī

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Jūlijs/2012

 

 

Jūnijs/2012

 

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš;

EN02. Dabasgāzes imports un patēriņš (milj. m3);

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas); 

EN04. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš (tūkst. tonnas).

Enerģētika -mēnešu/ceturkšņu dati

 

Izveidotas jaunas tabulas

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2005-2012

JVS014. Aizņemtās darbvietas reģionos pa darbības veidiem ceturkšņa beigās.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks -mēnešu/ceturkšņu dati

2005-2011

JVS014. Aizņemtās darbvietas reģionos pa darbības veidiem vidēji gadā.

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks -ikgadējie dati

 

Tautas skaitīšanas rezultāti

 

TSG11-041.PASTĀVĪGIE IEDZĪVOTĀJI PA STATISTISKAJIEM REĢIONIEM, REPUBLIKAS PILSĒTĀM UN NOVADIEM PĒC DZIMŠANAS VALSTS, DZIMUMA UN PA VECUMA GRUPĀM 2011.GADA 1.MARTĀ;

TSG11-051.PASTĀVĪGIE IEDZĪVOTĀJI PA STATISTISKAJIEM REĢIONIEM, REPUBLIKAS PILSĒTĀM UN NOVADIEM PĒC VALSTISKĀS PIEDERĪBAS, DZIMUMA UN PA VECUMA GRUPĀM 2011.GADA 1.MARTĀ.

Tautas skaitīšanas rezultāti - 2011.g.dati

 

LAUKSAIMNIECĪBAS SKAITĪŠANAS REZULTĀTI

 

LSK10-I14. Lauku saimniecību vidējais lielums reģionos un novados.

Lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti - 2010.g.dati

 

Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Jūnijs/2012

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati