Jaunākā informācija datubāzēs (20.06.-24.06.2011.)

27.06.2011

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Maijs/2011

Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

Maijs/2011

BR01. Vidējās svērtās procentu likmes latos piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs pa mēnešiem (%);

BR03. Vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem kredītiestādēs ārvalstu valūtās pa mēnešiem (%);

BR05. Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi pa mēnešiem (latos).

Banku rādītāji -mēnešu/ceturkšņu dati

1.cet./2011

UF01. Līzinga un faktoringa portfelis;

UF02. Finanšu līzinga portfeļa sadalījums pēc līzinga ņēmēju institucionālā sektora.

Uzņēmējdarbības finanses- mēnešu ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Maijs/2011

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji;

IE02. Iedzīvotāju starpvalstu migrācija.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

1.cet./2011

Apr./2011

TU01. Latvijas iedzīvotāju ceļojumi pa Latviju (tūkstošos);

TU05. Viesnīcu izmantošanas rādītāji pa mēnešiem (%)

Tūrisms -mēnešu/ceturkšņu dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2010-2011

EN03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš.

Enerģētika -mēnešu/ceturkšņu dati

2010

EN22. Elektriskā jauda un saražotā elektroenerģija no atjaunojamiem energoresursiem.

Enerģētika -ikgadējie dati