Jaunākā informācija datubāzēs (20.05.-24.05.2013.)

27.05.2013

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Aprīlis/2013

RC01. Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs.

Ražotāju cenas - mēnešu/ceturkšņu dati

Aprīlis/2013

BR01. Vidējās svērtās procentu likmes latos piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtiem kredītiem kredītiestādēs;

BR03. Vidējās svērtās procentu likmes piesaistītajiem noguldījumiem un izsniegtajiem kredītiem kredītiestādēs ārvalstu valūtās;

BR05. Latvijas bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi.

Banku rādītāji - mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2012

IDG022. Laulībā un ārpus laulības dzīvi dzimušo skaits pēc dzimuma statistiskajos reģionos un republikas pilsētās;

IDG091. Dzīvi dzimušie laulībā esošiem vecākiem pēc laulības ilguma statistiskajos reģionos un republikas pilsētās;

IDG10. Dzīvi dzimušie pēc dzimuma statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados.

Iedzīvotāji: dzimstība - ikgadējie dati

2012

SDG10. Adoptēto bērnu skaits no bērnu sociālās aprūpes iestādēm gada beigās.

SDG11. Ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas centri gada beigās.

SDG12. Bērnu atrašanās iemesli sociālās aprūpes iestādēs gada beigās (skaits).

Sociālā drošība -  ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2012

MAG08. Dzīvojamā fonda samaksātā apsaimniekošanas maksa vidēji mēnesī, republikas pilsētās un rajonos (santīmi uz 1 m²);

MAG13. Dzīvojamā fonda aprēķinātā apsaimniekošanas maksa vidēji mēnesī (santīmi uz 1 m²).

Mājokļi - ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

1.cet./2013

 

 

Marts/2013

TU03. Apkalpoto cilvēku skaits viesnīcās un citās tūristu mītnēs;

TU04. Ārvalstu viesu uzturēšanās viesnīcās un citās tūristu mītnēs;

TU06. Viesnīcas un citas tūristu mītnes republikas pilsētās un novados;

TU05. Viesnīcu izmantošanas rādītāji.

Tūrisms - mēnešu/ceturkšņu dati

2012

TUG12. Lauku tūrisma mītņu raksturojošie rādītāji;

TUG121. Lauku tūrisma mītņu raksturojošie rādītāji sadalījumā pa reģioniem.

Tūrisms - ikgadējie dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

2012

MSG02. Mežizstrādes apjomi sadalījumā pa īpašuma formām (tūkst. m³).

Mežsaimniecība - ikgadējie dati


Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2000-2012

IDG033. Dzīvi dzimušie pēc mātes un tēva vecuma;

IDG034. Dzīvi dzimušie pēc mātes vecuma un mātes valstiskās piederības;

IDG076. Dzīvi dzimušie pēc mātes un tēva valstiskās piederības.

Iedzīvotāji: dzimstība -ikgadējie dati

1920-2011

IMG011. Mirušo skaits pēc dzimuma.

Iedzīvotāji: mirstība - ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2012

TUG011. Latvijas iedzīvotāju braucieni pa Latviju un uz ārvalstīm;

TUG032. Latvijas iedzīvotāju vairākdienu atpūtas un darījumu braucienu raksturojošie rādītāji;

TUG061. Latvijas iedzīvotāju braucieni pa Latviju sadalījumā pa reģioniem.

Tūrisms - ikgadējie dati