Jaunākā informācija datubāzēs (20.03.–24.03.2017.)

27.03.2017

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Februāris/2017

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās;

GZ02. Gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³).

Ģeogrāfiskās ziņas –mēnešu dati

Februāris/2017

2016

GZG07. Mēneša vidējā gaisa temperatūra Latvijā;

GZG08. Gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³).

Ģeogrāfiskās ziņas -ikgadējie dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

4.cet./2016

PC08. Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indekss (2010=100).

Patēriņa cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

 

Patēriņa cenas  -ikgadējie dati

Februāris/2017

Janvāris/2017

RC01. Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs;

RC11. Eksporta un importa vienības vērtības indeksi sadalījumā pa CPA iedaļām un nodaļām

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

4.cet./2016

IK10_13. Ceturkšņa nefinanšu konti (sektori S.13 un S.2) (tūkst. euro)

Iekšzemes kopprodukts -ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI

1.marts/2017

Februāris/2017

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji pa mēnešiem.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

2016

SKG09. Cietumos esošo personu skaits gada beigās.

Likumpārkāpumi un tiesu sistēma -ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2016

Iekšzemes kopprodukta rādītāji.

Iekšzemes kopprodukts -ceturkšņu dati

2016

Iekšzemes kopprodukta rādītāji.

Iekšzemes kopprodukts -ikgadējie dati