Jaunākā informācija datubāzēs (20.02.–24.02.2017.)

27.02.2017

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

Janvāris/2017

GZ01. Laika apstākļi Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās.

GZ02. Gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³).

Ģeogrāfiskās ziņas –mēnešu dati

Janvāris/2017

GZG07. Mēneša vidējā gaisa temperatūra Latvijā.

Ģeogrāfiskās ziņas -ikgadējie dati

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Janvāris/2017

RC01. Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

2017

RCG001. Ražotāju cenu indeksu svari sadaļās un nodaļās.

Ražotāju cenas -ikgadējie dati

4.cet./2016

UF01. Līzinga un faktoringa portfelis (tūkst. euro);

UF021. Finanšu līzinga portfeļa sadalījums pēc līzinga ņēmēju institucionālā sektora (EKS 2010) perioda beigās (tūkst. euro);

UF031. Finanšu līzinga portfeļa sadalījums nefinanšu komersantiem pa darbības veidiem (NACE 2.red.) perioda beigās (tūkst. euro).

Uzņēmējdarbības finanses - ceturkšņu dati

Februāris/2017

Konfidences rādītāji;

Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori;

Konjunktūras rādītāji;

Jaudas izmantošana apstrādes rūpniecībā.

Konjunktūras rādītāji –mēnešu dati

 

IEDZĪVOTĀJI

1.februāris/2017

Janvāris/2017

IE01. Iedzīvotāju skaits un iedzīvotāju dabiskās kustības galvenie rādītāji pa mēnešiem.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas  -mēnešu/ceturkšņu dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

4.cet./2016

Ekonomiskās aktivitātes, nodarbinātības un bezdarba līmenis;

Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma un izglītības līmeņa;

Nodarbinātie iedzīvotāji pēc: dzimuma, vecuma grupām, darbības veida, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;

Blakus darbā nodarbinātie pēc dzimuma, nodarbinātības statusa, nostrādāto stundu skaita;

Bezdarbnieki pēc dzimuma, vecuma grupām, darba pārtraukšanas iemesliem, darba meklēšanas ilguma;

Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc dzimuma, vecuma grupām, statusa, darba nemeklēšanas iemesliem, izglītības līmeņa.

Nodarbinātība un bezdarbs -ceturkšņu dati

2016

Ekonomiskās aktivitātes, nodarbinātības un bezdarba līmenis;

Nodarbinātie pēc statusa un dzimuma;

Darba ņēmēji pa vecuma grupām un pēc dzimuma;

Pašnodarbinātie pa vecuma grupām un pēc dzimuma;

Bezdarbnieki pēc darba pieredzes un dzimuma;

Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pa vecuma grupām un pēc dzimuma;

Reģistrēto bezdarbnieku skaits gada beigās.

Nodarbinātība un bezdarbs -ikgadējie dati

 

Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

1.-3.cet./2016

UF01. Līzinga un faktoringa portfelis (tūkst. euro);

UF021. Finanšu līzinga portfeļa sadalījums pēc līzinga ņēmēju institucionālā sektora (EKS 2010) perioda beigās (tūkst. euro);

UF031. Finanšu līzinga portfeļa sadalījums nefinanšu komersantiem pa darbības veidiem (NACE 2.red.) perioda beigās (tūkst. euro).

Uzņēmējdarbības finanses - ceturkšņu dati